Предложението кметът на Пловдив Здравко Димитров да преговаря за закупуването на спортната зала „Строител” бе отложено от дневния ред на общинския съвет. Мотиви не бяха изтъкнати, като вероятно предложението ще се гледа на някой от следващите заседания на местния парламент.

Ако общинският съвет бе гласувал тази точка, то градоначалникът можеше да пристъпи към процедурата за връщането на залата в активите на Община Пловдив.

В предложението бе записано, че собственикът на съоръжението фирма „Метални конструкции”  търси 5 милиона без ДДС за него.

Това означава, че ако в бъдеще точката бъде приета, градските власти ще трябва да броят 6 милиона лева с ДДС за залата. Тя се намира върху терен, който е общинска собственост на 11 декара до парк Рибница. В минали мандати община Пловдив и фирмата се съдиха за собствеността на съоръжението, като спорът в крайна сметка бе спечелен от „Метални конструкции”.

На самата зала са и правени частични ремонти, но все пак има нужда от по мащабна реконструкция. В предишни свои изказвания Зико е казвал, че са необходими около 1 милион лева, за да бъде приведена залата в добро състояние. Сред идеите на кмета е след като общината си я върне, тя да бъде представена на баскетболен или волейболен клуб за ползване.