По-голямата част от родителите се възползваха от възможността и заведоха децата си в детските заведения в Пловдив още в първия работен ден след  възстановяване на посещенията.

За децата от първа възрастова до четвърта подготвителна група (от 3 до 6-годишна възраст), средният процент на посещаемост е 65,7 %, т.е. броят на децата в детските градини е 6878. За яслените групи към детските градини този процент е 57 % от записаните 245 деца.

В самостоятелните ясли - 1015 общо са децата в групите, което е 67,5 % от записаните деца.