Два класа от Езикова гимназия "Иван Вазов" в Пловдив са под карантина, след като двама единадесетокласници са с положителни проби за COVID-19.

Учениците са от ХІ „и“ и ХІ „б“ клас и последно са били на училище съответно на 19 и 20.10.2020 г. По преценка на РЗИ-Пловдив паралелките се поставят под карантина до 30.10.2020 г.

"Незабавно бе извършена предписаната в задължителните здравни протоколи дезинфекция на училищната сграда и спазваме всички допълнителните предписания на РЗИ. В допълнение на горната информация Ви уверявам, че в Езикова гимназия „Иван Вазов“ – град Пловдив, са предприети и се спазват стриктно всички противоепидемични мерки, за да се осигури безопасна среда за провеждане на учебен процес", съобщават в сайта на гимназията.