Носенето на маски на открито при определени условия става задължително от утре. Мярката вече е официално обявена със заповед на министъра на здравеопазването от късно днес. Задължението обаче е само при определени условия - невъзможност за спазване на дистанция от 1,5 метра между хората.

Ето точно какво гласи текста на заповедта за задължително носене на маски на открито:

Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

Ето какво важи за носенето на маски на закрито: 

Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

Изключение от задължението за носене на маски, както вътре така и вън, се допуска за:

- клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;

- спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност;

- участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

- участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

- децата до 6 годишна възраст.

В Заповедта „обществени“ са местата, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване.

Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство, се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места.

Съгласно същата заповед лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани, следва да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.