Oбщина Пловдив най-после  пусна заповедите за отчуждаване на имотите на ул. „Даме Груев”, които са необходими за разширението и ремонта й. Обявленията касаят четири имота големи между 104 и 121 кв., а общата стойност, която ще се плати от градската хазна са 120 000 лева.  С придобиването на тези имоти може да започне първия етап на реконструкцията, но за втория все още има частни терени, които Община Пловдив трябва да придобие.

Въпреки очакванията, че ремонтът можеше да стартира в началото на лятото, той най-вероятно реконструкцията ще започне в края на август или началото на септември, ако проектът бъде одобрен, както и се съгласува организацията на движението.

Поръчката е на инженеринг, като трябваше да се преработи сегашният технически проект, който е за реконструкция в сегашния й габарит.  Дейностите по договора са разделени на три етапа -   Разработване на инвестиционен проект във фаза, Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на ул. „Даме Груев“ и  Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на отделните етапи до завършване на целия обект и въвеждането му в експлоатация. Предвижда се изпълнението на строителството да става на три етапа.

Фирмата, която ще извърши ремонтът е „Парсек груп“ ЕООД, като  договорът е на стойност от 7 396 680 лв с ДДС, а срокът на изпълнение е 300 дни. 

Проектът предвижда цялостна реконструкция и подмяна на подземните комуникации, включително водопровод и канализация. След ремонта улицата, която е една от най-натоварените в района, ще бъде като булевард -  по две ленти за движение във всяка посока, ще бъдат ремонтирани тротоарите, а в някои от участъците, където има възможност, ще бъдат изградени и паркоместа.

Ремонтът ще бъде осъществен на три етапа, като първият включва дейности по трасето от бул. „Македония“ до ул. „Охрид“, във втория ще се продължи до ул. „Тодор Александров“, а в последния етап ще се завърши улицата до надлез „Родопи“.