Община Пловдив публикува работно време за последните дни на текущата година, което е съобразено с с годишното приключване на отчетната 2022 година.

  • На 30.12.2022 г. дирекция „Местни данъци и такси” при община Пловдив ще работи с клиенти от 08:30 ч. до 11:00 ч.
  • На 30.12.2022 г. касата на община Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1 ще работи с клиенти от 08:30 ч. до 11:00 ч.
  • На 03.01.2023 г. дирекция „Местни данъци и такси” при община Пловдив няма да работи с клиенти от 08:00 ч. до 13:00 ч.