Общинският съвет в Пловдив ще гласува актуализация на Годишната програма за разпореждане с общински имоти. Една от точките в нея е добавянето на имотите, които са необходими за отчуждаване за разширението на бул. „Александър Стамболийски”.

Те са от кръстовището с Коматевско шосе до жп линиите на изток, където булевардът свършва и трябва да се направи връзката с бул. „Цар Симеон” чрез надлез. Имотите са внушителен брой -53, като вероятно ще трябват години, за да завършат всички процедури.

Кметът Здравко Димитров искаше въпросните имоти да бъдат отчуждени с предварително изпълнение, за да може да мине проекта на ВиК през това трасе и да не се затваря бул. „Ал. Стамболийски”.

Намеренията му обаче удариха на камък. От една страна проекта на водното дружество не може да се променя вече, а другата е, че за отчуждението са нужни 8 млн. лева по предварителни изчисления. Вероятно сумата ще нарасне още след делата за стойността на имотите.

Разширението на бул. „Ал. Стамболийски” в Кючука – екшън план или мисията невъзможна?Кметът и ВиК мислят как да вкарат тръбите под бъдещето платно на булеварда, това обаче изглежда неизпълнимо