Община Пловдив беше домакин на първия семинар по проект COMPAIR, по програма HORIZON 2020 за гражданска наука, чиято цел е граждани-доброволци да измерват качеството на въздуха с лесни за използване сензори, да анализират данните и така да спомогнат за справяне с проблемите със замърсяването на въздуха.

Събитието се организира съвместно от Енергийна Агенция - Пловдив и Асоциация за развитие на София. За България пилотни дейности ще се изпълняват в два града - Пловдив и София.

Идеята на проекта е да популяризира гражданската наука като метод за по-добро измерване и подобряване на качеството на въздуха в градска среда. Основната цел е да се използва капацитетът на гражданите, за да се постигне по-голяма осведоменост относно главните замърсители на въздуха, как те се отразяват на здравето ни и как съвместно бихме могли да се справим с тях. 

31 души взеха участие в днешната първа онлайн среща по проекта за въздуха в Пловдив, сред които зам.-кметът по екология Анести Тимчев, представители на Дирекция „Екология и управление на отпадъците“, бизнеса, научния сектор, EVN, Камарата на строителите в България, НПО-та, активни граждани, медии и др. По време на семинара заинтересованите страни имаха възможността да изразят мнения относно решаването на проблема със замърсяването на въздуха. Всички предложения ще бъдат обединени и включени в първоначалния набор от изисквания към пилотните инициативи в Пловдив и София.

Сред пилотните дейности в Пловдив се предвижда събиране на представителни данни за ежедневните пътувания на гражданите, създаване на по-добра обществена осведоменост за приноса на трафика към емисиите азотни оксиди,  CO₂  и замърсяването на въздуха, засилване на сътрудничеството с различните заинтересовани страни. В рамките на проекта се планира на доброволци да бъдат предоставени сензори за измерване качеството на въздуха, както и за отчитане на трафика. Могат да бъдат включени и  ученици от начален етап, като идеята е да се съпоставят нивата на замърсителите и трафика около училищата. Сензори ще могат да бъдат поставени и на прозорците на училищата като по този начин ще бъде измерван трафикът, когато се вземат децата от училище, в сравнение с движението през останалата част от деня. Предвижда се още измерване качеството на въздуха с мобилна лаборатория в непосредствена близост до училищата. Различни методи за визуализация пък допълнително ще информират гражданите за околната среда и замърсяването на въздуха. 

„Община Пловдив напълно подкрепя този проект и ще използва всичко, което той предлага, за да бъдем по-ефективни в нашата работа. Разширяваме кръга на хората, които имат отношение по въпроса за въздуха, за да имаме експертизата на колкото се може повече граждани, работещи в различни сфери на обществото. Само, когато работим заедно ще постигнем резултати“, заяви зам.-кметът Анести Тимчев и благодари на всички участници за активността. 

Освен в България COMPAIR има пилотни  дейности в още три държави-членки на ЕС, а именно Атина в Гърция, Фландрия в Белгия и Берлин в Германия. Заедно четирите пилотни региона ще си сътрудничат в повече от десет местни проекта, за да подобрят живота на гражданите и да използват гражданската наука като ефективен инструмент за сътрудничество между граждани, политици и научна общност.