Областният управител на област Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев ще открие утре в 11 часа филателната изложба „Коледен Пловдив 2023“. Събитието ще се състои във фоайето на Централна поща на  пл. „Централен“ № 1.

Организатори са „Български пощи“ и Съюза на българските филателисти. Тя е посветена на 130-годишнината на организираното филателно движение в България, което започва със създаването през 1893 г.  на първото филателно дружество в Пловдив.

В рамките на изложбата ще бъдат валидирани 3 нови издания. Утре по време на откриването ще бъде валидирано първото издание на тема „Фауна. Критично застрашени птици в България“. То представлява серия от четири пощенски марки с номинални стойности 0,90 лева, 1.35 лева, 1.90 лева и 2.70 лева, в общ тираж 9 0000 броя,  илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга 0,90 лева в тираж 691 бр. и специален пощенски печат. Художник на марката е Теодор Мирчев.

В 14.00 часа Дядо Коледа ще валидирана и новата Коледна марка за 2023 г., а за малките посетители ще има специална Коледна поща.                          

На 2 декември в 10.00 часа ще бъде пуснато в употреба третото издание -  „130 години организирано филателно движение в България“. Това е една пощенска марка в блок с номинална стойност 0.75 лева, в тираж 3 600 броя и специален пощенски печат. Изобразени са шаржове на известни български филателисти от отминалите 13 декади. Художник е Тахсин Ахмед.