Дирекция регионална служба по заетостта – Пловдив публикува свободните работни места към 27 септември. Вижте пълния списък с позиции с града и областта.

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ
ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование
5 Агент, спорт
10 Лекар, спешна медицина
1 Помощник-възпитател
2 Разработчик, софтуер
1 Ръководител, компютърен кабинет
1 Специалист, труд и работна заплата
1 Старши учител, ресурсен(Специална педагогика)
2 Счетоводител
5 Техник, механик
1 Учител спортна подготовка(Кану-каяк)
1 Учител, гимназиален (информатика и ИТ)
1 Учител, гимназиален (физика и астрономия
1 Учител, начален(компютърно моделиране )
1 Учител, прогимназиален (информационни технологии)
1 Учител, прогимназиален (Технологии и предприемачество)
1 Учител, ресурсен(Специална педагогика)
1 Учител, теоретично обучение(електроника, автоматика)

Работни места за средно професионално, средно общо
и основно образование
2 Автомеханик
1 Автомонтьор
6 Арматурист
1 Бродировач
1 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
1 Готвач
30 Готвач, заведение за бързо хранене
1 Електротехник, поддръжка на сгради
2 Зареждач, материали и полуфабрикати
1 Камериер/камериерка
3 Касиер
5 Кофражист
8 Кредитен специалист, банка
1 Крояч, текстил
3 Маникюрист
1 Машинен оператор
1 Машинен оператор, кроене
2 Машинен оператор, металорежещи машини
7 Машинен оператор, пробиване на пластмаса
5 Машинен оператор, шиене
10 Машинен оператор, шиене на облекла
10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
1 Мияч, прозорци/витрини
15 Монтажник, електронни елементи
5 Монтажник, електрооборудване
16 Монтажник, изделия от метал
5 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
5 Монтажник, производство на автомобилни компоненти
15 Монтажник, самолетни конструкции
10 Монтажник, хладилни и климатични инсталации
4 Носач-товарач, стоки
3 Обслужващ работник, промишлено производство
20 Общ работник
2 Огняр
41 Оператор, автоматизирана монтажна линия
1 Оператор, въвеждане на данни
2 Оператор, парни и водогрейни съоръжения
2 Отговорник, спомагателни дейности
1 Офис мениджър
7 Охранител
2 Пазач, невъоръжена охрана
2 Помощник-възпитател
2 Пощенски раздавач (пощальон)
1 Продавач, закуски и напитки
25 Продавач-консултант
1 Производител, мебели
6 Работник, кухня
6 Работник, сглобяване на детайли
1 Разфасовач
25 Салонен управител
1 Санитар
1 Секретар
3 Сервитьор
4 Склададжия
1 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
1 Технически ръководител, строителство
1 Технически сътрудник
1 Търговски сътрудник
1 Учител, практическо обучение
10 Фелдшер
1 Чистач, производствени помещения
17 Чистач/ Хигиенист
5 Шивач
1 Шофьор, тежкотоварен автомобил

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2
18 Брокер, недвижими имоти
1 Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост
2 Машинен оператор
1 Мениджър покупки/продажби
4 Монтажник
1 Общ работник
1 Общ работник, промишлеността
2 Продавач, закуски и напитки
2 Продавач, павилион
39 Продавач-консултант
1 Работник, изпълняващ доставки по домовете
30 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
1 Работник, поддръжка
1 Работник, спомагателни шивашки дейност
11 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Регистратор
2 Салонен управител
2 Сервитьор
2 Специалист, дистанционно обучение
2 Специалист, маркетинг и реклама
1 Технически секретар
4 Технически сътрудник
2 Шофьор, лекотоварен автомобил

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ

ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше образование:
1 учител по БЕЛ

Работни места за средно и основно образованиe:
50 машинен оператор,изпридане на конци и прежди
1 електротехник,строителен
2 заварчик
1 машинен оператор,месни продукти
2 машинен оператор
1 монтажник, производствен контрол
1 електротехник, промишлено предприятие
2 сервитьор
1 склададжия
2 техник-механик
1 личен асистент
2 работник,кухня
4 чистач/хигиенист
1 кантарджия
1 продавач-консултант
3 настройчик на шприцмашини
2 пакетировач
1 автомонтьор
1 пощенски раздавач
2 обслужващ,бензиностанция/газстанция
3 работник,поддръжка
2 барман
1 аниматор
2 камериер, камериерка
2 рецепционист, хотел
1 общ работник
2 сервитьор
1 работник, кухня

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ

бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование
6 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
1 Програмист,уеб сайтове
1 Заместник директор,предприятие

Работни места за специалисти със средно образование
4 Обслужващ бензиностанция/газостанция
4 Чистач/Хигиенист
1 Монтажник медицинска техника
1 Техник, механизация
1 Сиропчия
1 Електромонтьор
4 Продавач-консултант
7 Работник,сглобяване на детайли
5 Пазач,въоръжена охрана
1 Шофьор,товарен автомобил
1 Образователен медиатор
1 Главен специалист
2 Работник кухня
1 Склададжия
2 Монтажник,велосипеди
1 Работник,термична обработка
1 Касиер
1 Работник химическо чистене
1 Техник строителство и архитектура

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
5 Машинен оператор
4 Общ работник
1 Охранител
1 Склададжия
5 Опаковач
1 Комплектовач
2 работник консервна фабрика
2 Шофьор,лекотоварен автомобил
1 Работник,обработка на дърво
1 Работник,сладкарско производство
2 Работник,озеленяване
1 Камериер/камериерка
2 Работник,сортировач
2 Шивач
1 Помощник кухня

БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД

ул. “Изложение” №6

Работни места за лица с висше образование:
1 Аниматор
1 Асистент на лекар по дентална медицина
1 Фармацевт магистър
1 Помощник-фармацевт
1 Библиотекар

Работни места за лица със средно и основно образование:
2 Готвач
5 Общ работник
1 Електротехник, промишлено предприятие
4 Сервитьор
1 Екструдерист
1 Помощник-готвач
1 Механик, промишлено оборудване
1 Шивач
1 Работник, сладкарско производство
8 Обслужващ работник, промишлено производство
2 Продавач-консултант
2 Чистач/хигиенист
1 Болногледач
2 Стоковед
1 Организатор
2 Стругар
2 Механошлосер
1 Опаковач
2 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
14 Машинен оператор
1 Огняр
1 Тракторист
6 Касиер
5 Работник, кухня
1 Товарач
1 Оператор, робот
1 Гладач, ютия
1 Служител, платежна институция
3 Машинен оператор, производство на пластмаса
1 Обслужващ, бюфет
1 Шлосер
1 Склададжия
1 Работник, спомагателни шивашки дейности
1 Санитар

Работни места по проект "Заетост за теб"

1 Общ работник
1 Сладкар
1 Общ работник- работно място в с. Катуница

 БЮРО ПО ТРУДА - КАРЛОВО

ул. “Меден дол” №10

Работни места за специалисти с висше образованиe
1 медицинска сестра
1 учител лектор по музика
1 медицинска сестра

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование
Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образов
2 шофьор, лекотоварен автомобил
8 обслужващ работник, промишлено производство
1 продавач-консултант
4 кредитен консултант
2 продавач-консултант
3 продавач-консултант
3 работник, рециклиране на отпадъци
2 шофьор
1 общ работник
2 работник, сладкарско произвоство
2 сервитьор
1 барман
5 кредитен консултант
2 контрольор, качество
4 монтажник сложни и комбинирани изделия
2 оператор на машини за пластмасови изделия
1 стругар
1 склададжия
2 докер/товаро-разтоварни дейности
1 зам.управител на машини
1 продавач-консултант
1 стругар
4 контрольор, качество
1 касиер
1 общ работник
1 технически ръководител, строителство
1 мияч, превозни средства (ръчно)
1 продавач-консултант
2 общ работник
15 работник, консервна фабрика
2 заварчик
2 монтажник, метални конструкции
1 складаждия
1 продавач-консултант
2 продавач-консултант
1 охранител
2 монтьор, ремонт на машини и оборудване
2 техник, електрически системи
1 работник, поддръжка – квалификация огняр
1 камериер/камериерка, хотел
2 сервитьор
1 кредитен консултант
4 полевъд
1 мениджър развитие

Работни места по проект „Заетост за теб етап 2“
1 асистент, офис

Работни места по проект „Ново възможност за младежка заетост“
1 продавач-консултант

 БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ

ул." Орфей " №14

Работни места за лица с висше образование:
1 помощник- директор, учебна дейност
1 експерт, маркетинг- по чл.38 от ЗХУ
1 Технолог тютюневи хармани- по чл.38 от ЗХУ
1 учител- лектор по Технологии и предприемачество-105ч/г
1 учител- лектор по География и икономика-123ч/г
5 медицински сестри
1 учител ,теоретично обучение- икономически дисциплини

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование:
3 продавач- консултант
5 касиер
4 работник, кланица
5 работник, строителство
1 водач, мотокар
1 водач, електрокар
7 работник, консервна фабрика
1 шлосер-монтьор
1 монтьор поддръжка на инсталации и оборудване
1 заварчик
1 огняр
1 електротехник, поддръжка на сгради
1 шофьор на автобус
ОБЩИНА САДОВО
Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование:
1 чистач, производствени помещения- по чл.38 от ЗХУ
1 обслужващ работник, промишлено производство- по чл.38 от ЗХУ
5 екструдерист
4 опаковач
2 склададжия
3 обслужващ работник, промишлено производство
2 общ работник, промишлеността
2 личен асистент

 


БЮРО ПО ТРУДА - ПАЗАРДЖИК
Ул. “Екзарх Йосиф” №15 А

Работни места за висше образование :
1 инженер, електрически контрол
3 медицинска сестра
1 отчетник, счетоводство
1 фармацевт магистър

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
1 арматурист
5 автомонтьор
3 барман
6 бояджия, изделия от дърво
7 водач, мотокар
4 галванотехник
1 готвач, заведение за бързо хранене (дюнерджия)
8 готвач
1 гладач
1 домашна помощница
1 дърводелец, мебелист
1 експедитор стоки и товари
1 електромеханошлосер
1 електротехник
2 електротехник, промишлено предприятие
2 електромонтьор
1 заварчик
3 касиер
2 лаборант
6 леяр
5 лепач
6 манипулант, промишлеността
5 мениджър /салонен управител/
4 майстор, производство на тестени изделия
1 машинен оператор,мелене
2 машинен оператор, металообработващи машини
1 машинен оператор, производство на бутилки
3 машинен оператор, производство на захарни изделия
7 машинен оператор,шиене
2 машинист, псм
1 мебелист
20 монтажник,велосипеди
2 монтажник, електрооборудване
10 монтажник, самолетни конструкции
2 механик, промишлено оборудване
1 механик, гараж за транспортни средства
1 моделиер-конструктор, облекла
1 настройчик, робот
1 началник смяна
3 обслужващ, бензиностанция/газостанция
7 обслужващ работник, промишлено производство
12 общ работник
7 общ работник, промишлеността
1 оператор, предпечатна подготовка
1 огняр
2 оператор, производство на акумулатори /контролни функции/
9 окачествител, продукти
3 огняр
1 оператор на машина за издуване на бутилки
2 оператор , производствена линия
1 отчетник, счетоводство
2 пекар
1 помощник възпитател
2 помощник кухня, заведение за бързо хранене
1 портиер
4 продавач- консултант
1 прочиствач- шмиргелист, отливки
6 работник, кухня
2 работник покриване метални повърхности
4 работник, сладкарско производство
1 работник, производство на млечни продукти
1 работник, сортировач
3 работник, сглобяване на детайли
2 работник, производство на акумулатори
5 ресторантски работник
2 сортировач, бутилки
3 склададжия
4 складов работник
2 стругар
5 сервитьор
1 тракторист
2 топилчик
4 фрезист
1 хладилен техник
3 чистач
1 шлайфист – кръгъл шлайф
6 шлосер
1 шлосер-електрозаварчик
1 шлосер- монтьор
2 шофьор, лекотоварен автомобил
4 шофьор, автобус
1 шофьор тежкотоварен автомобил
1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил
5 шофьор ,автовоз
1 шофьор, самосвал
3 щанцьор

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”
2 готвач
1 носач-товарач, стоки
2 манипулант, промишлеността
2 машинен оператор обработка на каучук
2 продавач-консултант


СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
1 диагностик механик мпс
1 обслужващ работник, промишлено производство
1 техник, механик

СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА НП МЕЛПОМЕНА

1 сценичен работник

РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

1 перач, преработваща промишленостБЮРО ПО ТРУДА – СМОЛЯН
бул. “България” №83

Работни места за специалисти с висше образование
Община Смолян тел. за информация: 0301/62036
1 учител, детска градина – висше образование
5 конструктор – висше образование
5 оператор CNC фреза – висше образование
5 оператор CNC ерозия – висше образование
1 фелдшер – висше образование
1 кинезитерапевт – висше образование
1 старша медецинска сестра – висше образование
1 медицинска сестра – висше образование

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно
1 приемчик, автосервиз – средно образование
1 автомонтьор – средно образование
1 домакин – средно образование
5 зареждач промишлено производство/ръчно/– средно образование
1 оператор на изтегляща машина – средно образование
1 електротехник, промишлено предприятие – средно образование
1 опаковач – средно образование
4 огняр – средно образование
4 инспектор,качество на производствени процеси – средно образование
2 касиер – средно образование
6 сервитьор – средно образование
2 готвач – средно образование
1 работник кухня – средно образование
2 шофьор, тежкотоварен автомобил – средно образование
24 продавач-консултант – средно образование
1 обслужващ, бензиностанция – средно образование
1 пазач, невъоръжена охрана - средно образование
1 шофьор, товарен автомобил - средно образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно техническо образование
2 работник спомагателни, шивашки дейности - средно образование
3 общ работник, промишлеността - средно образование
1 началник, склад - средно образование
3 работник, свързване горната част на обувки - средно образование
1 главен специалист - средно образование
2 помощник, готвач – средно образование
1 работник поддръжка – средно образование
3 машинен оператор, производство на пластмасови изделия - средно/основно образование
5 шлосер инструменталчик - средно/основно образование
5 оператор на шприц машина - основно образование
1 помощник, кухня - основно образование
4 работник производство на млечни продукти - основно образование
4 работник, сгобяване на детайли - основно образование
1 чистач, производствено оборудване – основно образование
1 работник кухня – основно образование
10 оператор, преса за печетане - основно образование

Работни места по чл.38 ОТ ЗХУ
4 инженер, строителен
1 електротехник, промишлено предприятие – висше образование, степен магистър
5 монтажник електронни елементи
1 строителен техник
1 технолог инструментално производство – висше техническа образование
2 конструктор
1 технолог, пластмасово производство
1 метролог
1 машинен оператор – средно образование
2 оператор CNC фреза
1 оператор CNC ерозия
1 администратор - висше образование, степен магистър

 


БЮРО ПО ТРУДА - ПАНАГЮРИЩЕ
ул. “Д-р Лонг” №3

Работни места за специалисти с висше образование:
1 Психолог
1 Учител по Математика
1 Социален работник
1 Инженер, механик
1 Счетоводител
1 Медицинска сестра за социални дейности

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
2 Работник, кухня
1 Камериер/камериерка
2 Работник, сглобяване на детайли
1 Готвач
1 Работник, сглобяване на детайли
1 Резач, метал
1 Хижар
1 Оператор, пещи за топене на метал

1 Машинист, пътно-строителни машини
1 Заместник-управител
2 Кредитен специалист, банка
3 Продавач-консултант
3 Сервитьор
2 Касиер
1 Електромонтьор
1 Електротехник, промишлено предприятие
2 Монтажник, сложни/комбинирани изделия
2 Работник, допълнителна обработка на стъкло
1 Фрезист
1 Настройчик, машинни инструменти
1 Специалист, качество
1 Специалист, технически контрол
2 Машинен оператор, шиене на облекла
3 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
9 Монтажник, електронни елементи
1 Шлайфист
1 Шофьор, автобус
1 Шофьор, лекотоварен автомобил

Работни места за лица без образование:
1 Общ работник
1 Чистач/Хигиенист
1 Работник, поддръжка на пътища
1 Сметосъбирач

Работни места по чл.38 ОТ ЗХУ
1 Фрезист – с професионален опит над 10 г.

 


БЮРО ПО ТРУДА - ПЕЩЕРА
ул.”Дойранска епопея” №5

Работни места за лица с висше образованиe
1 Касиер, домакин
3 Биолог, микробиология
1 Механик, промишлено оборудване
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Работни места за лица със средно и основно образованиe
1 Социален асистент
1 Диспечер, транспортни средства
5 Личен асистент
1 Чистач/ Хигиенист
25 Работник, сезонен
3 Продавач-консултант
2 Сметосъбирач
1 Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации
35 Сезонен работник, земеделието
4 Лаборант
2 Машинен оператор, обувно производство
1 Специалист, предпечатна подготовка
1 Общ работник, промишлеността
1 Техник-механик, измервателна техника
7 Машинен оператор, обувно производство
5 Обущар
20 Оператор, контрол на процеси в химическото производство
1 Товарач
5 Опаковач
2 Леяр
2 Работник, кухня
7 Пазач, въоръжена охрана
1 Фрезист
1 Стругар
4 Работник, лента
1 Шлосер
1 Монтьор, обувки
3 Птицевъд
1 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
1 Старши специалист
2 Пазач, невъоръжена охрана
1 Шофьор, лек автомобил до 9 места
14 Общ работник
25 Апаратчик, химически процеси
9 Оператор, химически контрол
1 Машинен оператор, банциг
1 Работник, обработка на трупи
1 Барман
1 Пазач

 

 

БЮРО ПО ТРУДА - ЗЛАТОГРАД
Ул.”Стефан Стамболов” №1

Работни места за лица с висше образование
1 технически сътрудник

Работни места за лица със средно и по-ниско образование
18 машинен оператор, шиене
1 продавач-консултант
1 обслужващ бензиностанция/ газостанция
1 личен асистент
1 домакин, склад
3 общ работник
2 работник, строителството
1 пазач, портиер
2 работник кухня
3 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия
1 крояч

Свободни работни места по проект „Заетост за теб“:
1 опаковач