Министърът на здравеопазването пусна нова заповед, която регулира т.нар. „зелени коридори” за възрастни хора. От утре, 14 ноември, магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат хора под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 13.30 и 16.30 ч. В посочените часове ще се допускат само хора на и над 65-годишна възраст. 

Аптеките организират работата си, като не допускат хора под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8 и 10 ч. и 13.30 и 16.30 ч. В посочените часове се допускат само хора на и над 65-годишна възраст.

Ето и заповедта:

От утре, 14 ноември, магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 13.30 и 16.30 ч. В посочените часове се допускат само лица на и над 65-годишна възраст.

Аптеките организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.00 и 10.00 ч. и 13.30 и 16.30 ч. В посочените часове се допускат само лица на и над 65-годишна възраст.

Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена днес Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. Заповедта влиза в сила от утре, 14 ноември.