Стартира приемът на номинации на педагози за Почетната значка на град Пловдив.

По случай 1 ноември – Ден на народните будители, Община Пловдив стартира за поредна година инициативата за отличаване на директори, учители и други педагогически специалисти от общински и държавни детски градини, училища и ЦПЛР, както и за награждаване с грамота и парична награда на млади учители и други педагогически специалисти от общински и държавни детски градини, училища и ЦПЛР.

Вече са утвърдени Правилата за награждаване. Съгласно тях всички образователни институции, работодателски организации и други юридически лица в сферата на образованието могат да правят до едно предложение за удостояване с Почетна значка на град Пловдив на директор от всички общински и държавни институции в сферата на предучилищното и училищното образование на територията на Община Пловдив. 

 Предложения се правят чрез анкетна карта най-късно до 1 октомври.