От НКЖИ са поискали изходни точки от Община Пловдив, на базата, на които да започне техническото проектиране на новия Бетонен мост. Зам.-кметът по строителство Пламен Райчев заяви, че през последните  седмици тече активна комуникация между двете институции.

„ С държавната компания обсъждаме новото съоръжение, което  е от изключителна важност за града. С даването на изходните  точки и координатите на Бетонния мост, те могат да започнат и техническия проект, който ще стъпи на идейната разработка. Цялото проектиране ще е за сметка на НКЖИ, а след това ще търсим заедно финансиране за реализацията”, обясни Райчев.

Новото съоръжение се планира да бъде смесена от с железни пилони и стоманобетонна конструкция. В идейната разработка е заложено да има детелина на второто ниво, която да дава възможности за качване и слизане и в двете направления – към Централна гара и Сточна гара.

Ангажиментът е сегашният бетонен мост да бъде съборен едва когато се пусне пробивът под гарата. В същото време, за да се случи повдигането на жп линиите, трябва да се демонтира старото съоръжение и да се започне изграждането на новото. Крайният срок за реализацията на пробива под гарата е 31.12.2023 година.

Изграждат новия Бетонен мост след пробива под Гарата през 2024-аФинансиране към момента не е осигурено

Внесоха проекта за нов Бетонен мост, ще е с връзка към Централна гара и кръгово на второто нивоПредложенията на НКЖИ са две за конструкция на съоръжението – метална или железобетонна