Търговец, занимаващ се с незаконна продал на животни в Пловдив, се отърва от солена санкция заради нескопосан акт.

Мъжът бе хванат от инспектори на БАБХ да предлага зайци и гъски на Руския пазар, без да има право на това. Търговецът нямал необходимите документи и разрешителни, както и ветеринарномедицинско свидетелство за придвижването на самите животни. Клетките със зайците и гъските, той поставил върху капака на колата си.

Служителите на Агенцията по храните съставили акт, а след законовият срок било издадено наказателно постановление, с което търговецът бил глобен с 400 лева. Недоволен от глобата мъжът подал жалба до Районен съд.

Магистратите уважили молбата му, съгласявайки се с доводите, че наказателното постановление е незаконно. Причината – в него не се съдържат достатъчно доказателства за самото престъпление. Освен това, при съставянето на акта още по време на акцията, са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

„Липсата на необходимите доказателства относно механизма на извършване на нарушението, води до незаконосъобразно изпълнение на административно производствените правила, свързани с описание на обстоятелствата, при които то е било осъществено. Налице е само и единствено едно предположение за извършване на нарушението, но не и конкретни доказателства, чрез които то е установено. Виновно поведение, което подлежи на санкция може да има само и единствено тогава, когато фактическите обстоятелства по неговото извършване са били законосъобразно установени с необходимите за това доказателствени средства”, са част от мотивите на Районен съд.

В крайна сметка търговецът, макар и в издънка, се отърва от санкцията.