ВиК – Пловдив ще трябва да върне близо 5 млн. лева на Управляващия орган на МОСВ по най-големия си проект, който реализира – този за Южния обходен колектор.  С решение от 11 май Върховният административен съд потвърждава финансовата корекция на водното дружество от 5% заради нередности в обществената поръчка - „Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив”, чиято стойност е 81 499 000,00 лв. без ДДС.

ВиК-Пловдив ремонтира над 56 км от мрежата си за 137,8 милиона леваПроектът включва критична участъци в Пловдив, Хисаря, Карлово, Асеновград, Първомай и Стамболийски

Решението на Управителния съвет е от края на февруари, а водното дружество е обжалвало в Административния съд, а след това и във ВАС, но и двете решения са били в полза на МОСВ.

Проектът е част от програмата на ВиК – Пловдив за над 137 млн. лева, като за Пловдив тя е разделена на три позиции. Най-голямата е въпросната поръчка, която обхваща дейностите по Южния обходен колектор.  Поръчката бе за -проектиране, строителство и авторски надзор на обекта.

Изпълнител е ДЗЗД „Еко Проект - Пловдив” с участници: „Интерхолд” ЕООД, „ТЕС Кънстракшън Груп” ЕООД и „ВиК Инфраструктурно проектиране” ЕООД.  Дейностите в договора е за  реконструкция на водопроводи с дължина 10,9 км, от които 4720 метра главни клонове, а 6244 второстепенни. По част "отвеждане и пречистване" ще се работи по 12,6 км мрежа, от които реконструкция на 5,9 км периферни колектори, изграждане на нов участък на периферен колектор с дължина близо 5 км и реконструкция на разтоварващ колектор. Основна дейност е реконструкцията на Южния обходен колектор. 

Управляващият орган е наложил санкцията, тъй като в хода на проверката на проекта е установила, че в обществената поръчка, от една страна  са заложени еднакви изисквания в подадени в различните фази на проекта. От друга оценъчните компоненти имат преди всичко описателен характер и методиката не дава възможност да оцени обективно техническите предложения в офертите.

Става дума за изискванията за представяне на концепция за извършването на дейности, линейни графици и разпределения на работните процеси, които са били в три различни форми за оценка. Оттам от управляващия орган смятат, че т. нар. надграждащи елементи и формулирането на фактори за оценка дава неограничена свобода на възложителя и липса на гаранция за реална конкуренция при участниците.

Мащабният проект включва още един ключов за Пловдив ремонт – този на довеждащия водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“ гр. Пловдив. Той същи ще бъде извършен на инженеринг. Той ще се реконструира по ново трасе с дължина 3,6 километра. Изпълнител на обекта е „Драгиев и Ко” ООД, а общата стойност на дейностите е 3 274 000,00 лева без ДДС.

Третият обект също е от голямо значение за пловдивчани. Той обхваща реконструкция на 3,8 километра от довеждащия водопроводи от ПС „Север“ до бул. „България“. Изпълнител на инженеринг е отново пловдивското дружество "Драгиев и Ко", а стойността е 3 269 800,00 лева без ДДС.

Последните два проекта вече стартираха, а най-големият – този за Южен обходен колектор в момента се проектира. Очаква се през есента той да стартира. Дейностите по него включват реконструкция на бул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Царевец”, пресича през Кукленско и Асеноградско шосе.