Масажно студио в пловдивския квартал Кючук Париж "изгоря" с 500 лева заради акт. Данъчни посетили търговския обект. Направена била проверка на документите на фирмата, тези на фискалното устройство, както и „Стоп” каса.

Агентите на приходната агенция са констатирали разлика между наличните пари и тези, отразени по апарата. Несъответствието било 10 лева в минус. По фискал бил отразен оборот от 120 лева, но наличната сума била 110 лева.

Масажистът обяснил на данъчните, че е взел сумата за покупка на обяд. 10-те лева обаче не били отразени като „служебно изведени” и това дало повод на служителите на НАП да съставят акт на масажното студио.

След законовия срок било връчено наказателното постановление. Собственикът обаче не се съгласил със санкцията и подал жалба в Районен съд. В молбата си за отмяна на наказанието мениджърът посочил, че се касае за маловажен случай. Самата разлика е незначителна и се касае за житейски обстоятелства.

Въпреки това обаче магистратите потвърдиха наказателното постановление. В мотивите си те изложиха факта, че се касае за нарушение на наредбите в закона за данък добавена стойност. Всяко едно постъпление по касов апарат трябва да се отрази. Същото се отнася и при извеждане на суми. Поради тази причина фискалните устройства са снабдени с функциите „служебно въведени” и „служебно изведени” суми.

Така масажното студио бе санкционирано с минимална глоба – 500 лева. Това е първо нарушение на фирмата.