Националната агенция за приходите - Пловдив пусна на търг два атрактивни имота - единият в Марково, а другият в Пампорово. 

На търг с тайно наддаване е обявен поземлен имот с площ от 7 декара в Марково. Мястото се намира в близост до околовръстния път на Пловдив. Имотът е с предназначение - за нискоетажно жилищно строителство, до 10 м. Първоначалната му тръжна цена е 275 000 лв.

Огледите ще се извършват всеки присъствен ден от 02.08 до 06.08.2021 г., от 9,30 ч. до 16,30 ч., на адрес след предварително обаждане на водещия търга. Очаква се да бъде обявен победителя на търга на 13.08.2021 г. от 10.30 ч.  в сградата на НАП в Пловдив.

От Агенцията предлагат също апартамент  в курорта Пампорово с площ 73.60 кв. м, ведно с прилежащи части 11.59 кв. м. Първоначалната му цена е 27 810 лв. Огледи ще се извършват всеки присъствен ден до 23.07.2021 г., от 9,30 ч. до 16,30 ч., на адрес: к.к. Пампорово, подобект „ ЕВРИКА 2". Разглеждането на предложенията е насрочено за 29.07.2019 г., от 10,30 ч.

От НАП припомнят, че това представлява имуществото на длъжници. То се обявява на публична продажба чрез търг с тайно или явно наддаване, след изчерпване на всички способи за доброволно изпълнение относно събирането на просрочени публични задължения. С приходите от провежданите търгове се покриват частично или напълно публични задължения на собствениците им.