Имот в Приморско, с площ от 568 кв. м.,  на 100 м. от Северния плаж се предлага на търг с тайно наддаване от Националната агенция за приходите Пловдив. Първоначалната му тръжна цена е 222 378 лв. Имотът е разположен между хотел „Зора" и хотел „Жерави". Огледите ще се извършват всеки присъствен ден до 22.06.2021г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 28.06.2021 г. от 11.00 ч.  в сградата на Териториална дирекция на НАП Пловдив.

Имуществото на задължените лица се обявява на публична продажба чрез търг с тайно или явно наддаване, след изчерпване на всички способи за доброволно изпълнение относно събирането на просрочени публични задължения. С приходите от провежданите търгове се покриват частично или напълно публични задължения на собствениците им.

От Агенцията предлагат също апартамент в  Поморие с площ 66.70 кв. м и прилежащи части 11.59 кв. м. Сградата е в близост до плажа, има асансьор, луксозни общи части и контрол на достъп. Първоначалната цена е 80 000 лв. Огледи ще се извършват всеки присъствен ден до 18.06.2021 г., от  10.30 ч. до 15.00 ч. на адрес: гр. Поморие, ул. „България“  № 21-А, ет. 3, ап. 14. Разглеждането на предложенията ще се извърши на 25.06.2021г. от 11.30 часа.