Започват набирането на преброители за предстоящото през януари и февруари 2021 година в ЖР Тракия в Пловдив.  Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 година кандидатите трябва да подадат заявление по образец в деловодството на район „Тракия“, където искат да бъдат наети.

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 или от сайта на район „Тракия“ .

Подходящи лица за извършване на дейностите по преброяване на населението и жилищния фонд са хора, които имат поне средно образование и занятие в някоя от следните области: икономическа, финансова, техническа, социална и/или административна, както и студенти. Комуникативните умения са от особено значение.

От 8.00 часа на 01.февруари.2021г. до 20.00 часа на 15.февруари.2021г. преброителите ще посетят домакинствата, сградите и жилищата от техния преброителен участък, за да извършат преброяване с хартиена карта.

Всеки преброителен участък ще включва около 200-250 души и 80 жилища.

Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

При предстоящото преброяване ангажираните преброители ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.