Създадена е организация всички български граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас на 2 октомври. Административното обслужване на гишетата в сектор „Български документи за самоличност” и звената в 13-те районни управления на дирекцията ще протича по следния начин: 

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 30 септември 2022 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в сектор БДС при ОДМВР – Пловдив или в съответното районно управление в дните от 27 септември до 1 октомври включително от 8.30 ч. до 17.00 ч.. В деня на изборите, 2 октомври,  искания за удостоверения се приемат от 8.30 ч. до 19.00 ч.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение маже да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

 Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.    

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 02 ОКТОМВРИ 2022 г.