Заведение, намиращо се на територията на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ще трябва да заплати обезщетение на Музикаутор, тъй като музиката, пускана за озвучаване на обекта, е без уредени авторски права. Това реши Апелативен съд – Пловдив в свое решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване.

До делото се стигна, след като организацията води преговори и изпраща на собственика на заведението покана за доброволно сключване на договор, но все пак такъв не е бил подписан. Вследствие на това представител на организацията на автори и композитори посещава заведението и констатира озвучаване с музика. В хода на делото са представени доказателства за конкретни произведения на автори, чиито права Музикаутор представлява, но за които заведението няма надлежен лиценз.

С решението си съдът присъжда обезщетение за нанесените имуществени вреди на авторите на музиката, което да бъде заплатено от собственика на бистрото. Законовият минимум за такова обезщетение е 500 лева за музиката и 500 лева за текста на всяка песен, за която има доказателства, че е изпълнявана публично без уредени права.

От години Музикаутор води активна информационна кампания за задълженията на ползвателите да уреждат правата за музиката, която ползват в бизнеса си. С лиценза от организацията те имат възможност да използват безпроблемно 95% от световния репертоар, който организацията представлява за територията на България.

Въпреки това голяма част от обектите – хотели, ресторанти и кафенета, не уреждат правата за музиката и извършват своята дейност в нарушение с действащия Закон за авторското право и сродните му права.

„Поради тази причина ние следваме стриктна политика за водене на съдебни дела срещу некоректните ползватели на музика. Трудът на авторите, чиято музика привлича и задържа клиентите, трябва да бъде възнаграден и това е гарантирано от закона“, коментира Иван Димитров, изпълнителен директор на сдружението на автори и композитори.

Той напомни още, че разпоредбите на ЗАПСП за предварително уреждане на авторските права са валидни за всяко публично използване на музикални произведения както в туристически и търговски обекти, така и при концерти, танцови постановки, шествия, базари и други.