Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност на община Пловдив за срок от 10 години. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния археологически музей - Пловдив.

Припомняме, че още през миналата година на 14 септември след предложение на кмета Здравко Димитров и решение на Общинския съвет, Община Пловдив поиска отново управлението на недвижимата културна ценност от национално значение.

„Един от главните приоритети на Община Пловдив е управлението на културно-историческото и архитектурно наследство и след предоставянето на имота през 2021 г., местната власт го превръща във важен пункт от Европейската мрежа на туристическите маршрути, като успешно го интегрира в живота и структурата на модерния град, популяризира уникалната и хилядолетна история на Пловдив и превръща града не само в дестинация на културния и исторически туризъм, но и в културна столица на Европа”, пишеше в предложението.

Дълго време обаче министърът на културата не внасяше предложение за подобен акт. Първо това бе Атанас Атанасов, а след него и проф. Велислав Минеков, въпреки че предходният срок за стопанисване изтече през февруари 2022 г.