Общинският съвет прие предложение, с което да се измести улична регулация в западния край на Гребната база. Искането е било отправено от собственика на имотите от двете страни на уличната регулация, която до този момент не е построена и е заложена за вбъдеще като обслужваща улица. Идеята е собственикът на имота- пловдивският бизнесмен Максим Митков, да окрупни двата имота , които притежава. 

Добромира Костова от ДБ изрази притеснение, че с това окрупняване на имоти, може да се реализира сериозно застрояване в зоната, както и да се изсекат ценни дървета и видове. На сесията присъства и адвокат Николай Пенев, който е представител на собственика. Той направи кратка презентация на идеята и намеренията на бизнесмена. Юристът обясни , че е направена фитосанитарна оценка на цялата дървесна растителност в зоната като е станало ясно , че при старата улична регулация, ще бъдат изсечени 17 ценни дървесни видове , между които и вековни дървета. При новата регулация , пътят ще засегне единствено саморасляци и дървета в лошо състояние. Относно притесненията за застрояване на имота, Пенев заяви , че единственото намерение на собственика е на задоволи семейните нужди като построи още една къща , а застрояването ще бъде ниско -  с кинт 0,4. 

От своя страна той ще изгради изцяло за своя сметка новата улица , както и ще облагороди и залеси зоната. Според изчисленията му срещу това преместване на улицата , общината ще получи допълнително над 1000 квадрата , които ще бъдат зелени площи. Като пример бе показана и улицата, изградена пред дома му, която също е изградена със собствени средства. 

Максим Митков и семейството му притежават две фамилни къщи в района на Гребна база. Преди няколко години предприемачът закупи и съседния терен от 17 декара , който бе в активите на "Пълдин тур инвест" , за да избегне евентуално застрояване. По същата причина той е купил и терена, върху който бе разположен бившият хотел "Джия бийч", където също имаше инвестиционни намерения за строеж.