Консорциум от три фирми ще  ремонтира пътят Пловдив – Първенец – Лилково.  Комисия към Областно Пътно управление е избрала консорциума „Първенец  2023“ с  участници: „ПСТ Груп“ ЕАД, „Матекс Ъп“ ЕАД и „Строй Инвест Груп 2“ ЕООД. Офертата на компанията е била от 5,8 млн. лева без ДДС, като е била класирана на първо място. На второ е „Трейс груп холд”, която е предложила 5 млн. лева ремонта. Нейното техническо  предложение обаче е било с по-слаба оценка и поради това е избрана фирмата с по-високата оферта.

Участъкът, който ще се  ремонтира,  е дълъг около 5 км  – от Околовръстното шосе до разклона за „Стария Явор“. Пътят не е ремонтиран от 30 години, като той е в изключително лошо състояние. Той ще бъде изцяло обновен от пътното легло, настилката, отводняването и тротоарите.  Сумата за тази позиция 5,9 млн. лева без ДДС, а изискването към бъдещият изпълнител е то да е готово за 240 дни. В този срок е и 60 дни проектиране на пътя. 

По  другите две позиции от поръчката за изграждане на нов мост на река Черкезица на Поповица – Асеновград за 1,4 млн. лева и реконструкция на пътя „Пловдив – Студенец – Косово“ в частта му в селата Браниполе и Белащица за 5,7 млн. лева, все още не са избрани изпълнители.

С 11,5 млн. ремонтират главните пътища на най-големите села в Родопската якаИзграждат нов мост над река Черкезица на пътя Поповица – Асеновград