6 фирми  са подали оферти за направата на проект за почистването на река Марица и осигуряването на хидравличната й проходимост. Състоянието на коритото е в изключително лошо състояние, както и дигите на места в регулационната граница в Пловдив.

Градските власти пуснаха обществена поръчка на стойност от 220 хил. лева без ДДС, като оферти са подали 6 участника. Едната е от Университета по архитектура, строителство и геодезия, а другите 5 от частни фирми – „Севко енергопроект” АД, „Виа –План” ООД,  „Геоконструкт” ООД, „Фрибул” ООД и „Хидрос Инженеринг” ЕООД.

Предметът на поръчката е възлагане за обследване на хидравличната проводимост на речното корито на река Марица в териториите, попадащи в регулационните планове на Пловдив, в участъка от ЖП моста в западния край до масивния  бент в източния край на град.

Определени участъци са с недостатъчна проводимост, има значителни стеснения, паднали дървета, застрашени от падане дървета, израснали във водата дървета и храсти, водещи до повишаване нивото на водата и намаляване на речното корито.

По цялата дължина подпорните стени са слаби. Правени в далечната 1956 г., защитените диги са изградени от суха каменна зидария, с масивен парапет отгоре и без основи отдолу. В много участъци са констатирани липса на каменни блокове. При високата вълна водата лесно преминава през сухата каменна зидария, излиза навън и се наводняват мазетата.  Зад каменната подпорна няма изградена армирана бетонова стена и дренаж.

В регулационните граници на град Пловдив попада участък от река Марица на границата между средното и долното течение на реката с дължина около 13.1 км, считано от моста на

Община Пловдив пусна преди година обществена поръчка за 5,5 млн. лева за почистването, но след това бе прекратена. Тя нямаше осигурено финансиране, като прогнозите към момента са , че почистването ще бъде поне с 1 млн. лева повече. Причината е, че коритото буквално се е превърнало в джунгла, а дърветата и коренната им система компрометират коритото и стените.

След техническия проект ще има и яснота колко точно би струвало почистването на реката към днешна дата.

Кметът Здравко Димитров е категоричен, че този проблем трябва да се реши час по-скоро, тъй като има опасност от бедствия, а дори и трансгранична екокатастрофа. Той няколко пъти бе в София, за да води разговори с министри за осигуряването на финансиране.