Малко над 26 хиляди души, които живеят в Пловдив и областта, са посочили, че имат ромска етническа принадлежност. Това показват последните данни от преброяването на населението към септември 2021 година. Те са посочили и че техния майчин език е ромския. 

Населението на област Пловдив е 634 497, което значи, че ромите в процентно отношение съставляват малко над 4% от жителите на областта. 

Средните за страната данни показват, че около 50% от ромите живеят в градовете и ако го приложим към град Пловдив можем да заключим, че населението на махалите под тепетата е около 13 000 души. 

Засега обаче това са по-скоро прогнозни данни, а и има не малък брой хора, които при преброяването не са посочили майчин език или етническа принадлежност. А и двете не всеки път съвпадат. Например едва около 80% от ромите са посочили, че майчиния им език е ромски. Някои са израснали в българоговорящи или турскоговорящи семейства. 

Българите логично преобладават в област Пловдив. 513 249 души или 80% от населението е посочило, че принадлежи към български етнос. От тях обаче 498 281 души имат за майчин език българския. Така излиза, че около 15 хиляди души от населението на Пловдив и областта определят себе си за българи, въпреки че не са проговорили на български език. 

Принадлежност към турската етническа група са посочили 39 585 души в областта, а едва с четирима по-малко са хората, за които турският е майчин език. 

По отношение на произхода си - 5004 души са посочили различна етническа принадлежност, 1220 души не могат да определят към коя спадат, 6914 души не желаят да отговорят на въпроса, а за 42 229 души информация няма. 

В преброяването е включена и религиозната принадлежност. Най-разпространената религия у нас - християнството, е посоченото вероизповедание от приблизително 440 хиляди души в Пловдив и областта. Приблизително 40 хиляди души пък са посочили, че са мюсюлмани. Юдеизмът е религията за едва 156 души. 

Изключително интересно обаче изглеждат останалите данни - 22 хиляди пловдивчани са посочили, че нямат вероизповедание или с други думи са атеисти. 27 000 души пък не могат да определят в какво вярват. Всеки шести, населяващ областта, пък е посочил, че не желае да отговори на въпроса или няма информация за него. 

Тенденциите в демографските процеси - намаляване на числеността на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически групи, но няма съществени промени в процентно съотношение, показват данните. 

Тъй като въпросите са вероизповедание, етническа принадлежност и майчин език са доброволни, всеки може да прецени как да се самоопредели и дали да отоговори за тях. За част от хората данните са взети от регистри и поради тази причина няма пълна информация и за тях по тези профили.