Контейнерите в Пловдив преливат от боклуци, а пространствата около тях се превръщат в нерегламентирани сметища. Такова е впечатлението на пловдивчани, забелязали че гледката е подобна в доста пловдивски квартали. Живеещи в различни точки на града многократно са сигнализирали за този проблем до TrafficNews, който изглежда става все по-сериозен, особено в районите, в които има нови строежи.  

Едни са на мнение, че в основата на проблема е недостатъчният брой контейнери, като заради недостига им, хората са принудени да оставят чувалите с боклук край пълните контейнери. Други пък обвиняват именно тези хора, които не полагат усилия да потърсят други контейнери в близост, които не са толкова пълни, а предпочитат да зарежат отпадъците си край тях. Трети пък считат, че вината е споделена – както на пловдивчани, така и на ОП „Чистота”.

Проблем с натрупването на боклуци има в Столипиново, Беломорски, в някои райони на „Западен”, както и на ул. „Рая” в района, а последният сигнал по този повод до медията ни е от жител в Остромила.

„Положението е трагично. В столица на културата, цял квартал е превърнат в своеобразно сметище. Проблемите, които произтичат от това не са само визуални - това е предпоставка за разпространение на зарази, неприятни миризми, при вятър боклуците се разпростират по цялата улица. Невъзможна е разходката по тротоара, без да се налага заобикалянето на "сметищата" по шосето. Боклуците, които не са в контейнерите, се събират веднъж седмично - в петък. Снимките са направени във вторник сутринта - представете си каква ще е гледката в четвъртък вечерта”, споделят пловдивчани.

Добавят, че са ставали свидетели как служители на ОП "Чистота" изваждат част от отпадъците от контейнерите, като картонени опаковки и ги оставят отстрани. Според тях това е и основната предпоставка за образуването на нерегламентирано сметище, защото около картонените опаковки се изхвърлят и други битови отпадъци, както е видимо на снимките.

Медията ни предаде сигнала до ОП „Чистота”, като от там заявиха, че пространството е почистено още на следващата сутрин. Според предприятието вината за замърсяването не е тяхна, а на гражданите, които изхвърлят отпадъците извън определените места. Часове след почистването зоната около контейнерите отново е била затрупана с кашони, заявиха от „Чистота”.

„Понякога, както читателката отбелязва, наистина се налага служители да извадят големи картонени опаковки, изхвърлени неправомерно в съдовете за смесен битов отпадък и запълващи изцяло обема им. Опаковките следва да се поставят в минимализиран вид в предназначените за тях цветни контейнери”, добавят от предприятието и констатират също, че след поставянето в „Остромила“ на новите пластмасови съдове с капаци мнозина не искат да ги отварят, а изхвърлят боклука до тях.

Директорът инж. Десислава Георгиева е разпоредила да се правят по-чести проверки и уборки, както и да се следи за нередности и глобява при констатирани нарушения за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.    

Ето и както още заяви инж. Десислава Георгиева, директор на ОП „Чистота“, пред TrafficNews във връзка с проблема.

- Възможно ли е да се ограничи претрупването на тези количества боклук в и около контейнерите за смет в Пловдив и какво е решението на проблема?

- Възможно е. И решението е много просто – гражданите да изхвърлят  отпадъците на предназначените за целта места. Контейнерите за смесен битов отпадък например са само за такъв тип отпадък. Неслучайно върху новите пластмасови съдове сме залепили стикери какво може и не може да се изхвърля в тях.

Същото се отнася и за цветните съдове за отпадъци от опаковки. Ако имаш примерно кашон, трябва прилежно да го сгънеш и да го поставиш вътре в контейнера, а не да захвърлиш наоколо.

Общината е създала система за управление на различните потоци отпадъци от домакинствата, с което да стимулира разделното им събиране, така че голяма част от тях да бъдат рециклирани и оползотворени по щадящи околната среда технологии. В базата на нашето предприятие има специализирана площадка, където гражданите могат безвъзмездно да  предадат такива отпадъци, включително строителни до 1 куб. м. По график събираме едрогабаритни отпадъци – стара покъщнина и дървена дограма, по кварталите. Всяка седмица информираме гражданите кога и къде ще минат специализираните ни екипи.

Всички права и задължения на пловдивчани, свързани с чистотата, са регламентирани в общинските наредби за управление на отпадъците и за опазване на околната среда. Това са важни нормативни документи и те са общодостъпни на страницата на Общинския съвет в сайта на Община Пловдив. Ако повече граждани ги прочетат и спазват, може да има по-устойчив ефект от нашата работа.

Сега се налага извънредно да чистим новообразуващи се нерегламентирани сметища. За да възпрем замърсяването на града, засилваме контрола. Работим във все по-тясна координация с Общинския инспекторат, „Общинска охрана“, Общинска полиция и районните еколози. На нарушителите, които не спазват правилата, налагаме предвидените по наредбите санкции. Възстановихме и позабравената през последните няколко години практика упълномощени и обучени наши служители също да издават фишове при констатирани нарушения. Вярвам, че това също ще има добър ефект, така че градът е да е по-чист.       

- Достатъчен ли е броят на контейнерите и обмисляте ли се поставянето на още, които да успеят да поберат големите количества отпадъци, които се разпростират край тях?

- Според направената в края на миналата година инвентаризация в Пловдив са разположени общо 7780 контейнера, 4376 от които са тип „бобър“ с вместимост 1100 л. Други 3404 броя са така наречените „куки“ с капацитет 110,120 или 240 л, разположени предимно в квартал „Коматево“, по малките улици в централната градска част и в Стария град, в „Прослав“ и квартал „Гаганица“.

„Бобрите“ се обслужват абсолютно всеки ден, а „куките“ – два или три пъти седмично. Ако се използват само по предназначение, тоест ако хората спазват правилата, не би трябвало около съдовете да се „разпростират“ отпадъци. 

Въпреки това доставяме нови контейнери, като вече износените метални съдове заменяме с пластмасови. Поставяме и край новите жилищни сгради и комплекси.

- Какви са условията за поставянето на допълнителни контейнери в случай на недостиг?

- В такива случаи гражданите трябва да се обърнат към отделите по екология в съответните районни кметства. Те определят къде и колко контейнера да бъдат поставени. В комисиите, които се съставят при подобни въпроси, има представител и на „Чистота“, за да се прецени дали съответното място ще е достъпно за сметовозите.

- В случай, че контейнерите са пълни, къде трябва да изхвърлят пловдивчани чувалите с отпадъци?

- Пак ще кажа, че ако се ползват по предназначение и при редовното сметоизвозване, не би трябвало да има препълнени съдове за смет. Но ако все пак се случи, нека гражданите да отидат до някой съседен контейнер. Ако пък става въпрос за разделно събрани отпадъци, да ги донесат на специализирана площадка пред базата на „Чистота“ – ул. „Даме Груев“ 64А.

От ОП "Чистота" апелират към жителите на Пловдив, да се съобразяват и да следят графиците за събиране на едрогабаритните отпадъци, а не да захвърлят различни вещи когато и където им скимне.

Продължава събирането на едрогабаритни отпадъци в Пловдив