За първи път кметовете на четирите най-големи града в страната - София, Пловдив, Варна и Бургас, влизат в ръководството на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), съобщиха от сдружението.

Във вторник общото събрание на НСОРБ избра състава на Управителния и Контролния съвет за мандат 2023-2027 г.

Гласуването за листата от номинирани се извършва тайно от всички делегати на форума, който се провежда в столицата, а представители в ръководния орган имат общините от всички райони в страната.

За членове на Управителния съвет са избрани:

Атанас Стоилов – кмет на община Аксаково

Белгин Шукри – кмет на община Исперих

Благомир Коцев – кмет на община Варна

Васил Терзиев – кмет на Столична община

Георги Димитров – кмет на община Карнобат

Даниел Панов – кмет на община Велико Търново

Димитър Бръчков – кмет на община Петрич

Димитър Николов – кмет на община Бургас

Добрин Добрев – кмет на община Разград

Донка Михайлова – кмет на община Троян

Емил Кабаиванов – кмет на община Карлово

Ерол Мюмюн – кмет на община Кърджали

Златко Живков – кмет на община Монтана

Ивайло Симеонов – кмет на община Елин Пелин

Иво Димов – кмет на община Димитровград

Калин Каменов – кмет на община Враца

Константин Костов – кмет на община Николаево

Костадин Димитров – кмет на община Пловдив

Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен

Мердин Байрям – кмет на община Върбица

Павел Михайлов – кмет на община Родопи

Радослав Ревански – кмет на община Белица

Станислав Владимиров – кмет на община Перник

За членове на Контролния съвет НСОРБ са избрани:

Васко Стоилков – кмет на община Сливница

Георги Георгиев – кмет на община Дългопол

Неби Бозов – кмет на община Сърница

Проф. Христо Христов – кмет на община Шумен

Стефан Тихолов – председател на Общинския съвет в Ловеч

Делегатите в Общото събрание на НСОРБ с тайно гласуване предстои да изберат днес председателите на Управителния и Контролния съвет. След края на Общото събрание ще се състои и първото заседание на новоизбрания УС на НСОРБ, на което ще бъдат избрани заместниците на председателя.