В Международния ден на доброволеца – ден, в който институции и неправителствени организации изказват уважение и благодарност към хората, които безвъзмездно помагат за подобряването на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ, кметът на Община ”Родопи” Павел Михайлов отправя поздрав към всички, които работят от сърце, без принуда, в помощ и полза на другите.

Доброволчеството е дейност на добра воля, то се превърна в политика, насочена към млади и възрастни, които се нуждаят от подкрепа. Всеки акт на доброволчество прави света по-добър.

Годината ни изправи пред изпитания, не само заради пандемията,която владее света вече втора година. Благодаря на всички, които се отзовават на всеки зов за помощ, за всеотдайния труд , отделено време и хуманното отношение.

Лятото беше тежко за нашата община, когато възникнаха три големи пожара- в Кадиево, Първенец и Белащица. Благодаря на хората, които помогнаха за овладяване на стихиите и участваха в гасенето с подръчни материали, без претенции за героизъм, а с чувство на изпълнен морален и човешки дълг.

Нека днешният ден бъде време за благодарност към всички Вас, който безкористно подадохте ръка на по-слабите, на самотните, на страдащите и възрастните хора. Дарихте труд и време, вярвайки в смисъла на това да бъдем помагащи, обичащи, обгрижващи, когато е най-трудно!

Моето Благодаря е за всички Вас!