Кметът Здравко Димитров заяви, че неговото лично мнение е, че паркинг в имота за разширението на Пещерско шосе трябва да има. Предложението ще бъде преработено и върнато за гласуване в местния парламент.

Днес вносителят на предложението зам.-кмета арх. Невена Балчева оттегли точката след искане от кмета на район „Западен” Димитър Колев. Той заяви на микрофон ,че общественият интерес с това предложение не е защитен и точката трябва да бъде преразгледана.

Тя бе за пускането на търг на терена от 7,3 дка от сервитута на Пещерско шосе до 10 години или до стартирането на разширението на булеварда. В самото предложение нямаше обаче и дума дали бъдещият наемател е задължен да даде паркоместа на Община Пловдив. С други думи – победителят в търга можеше да вземе имота и да сложа бариера, като таксува на час всички автомобили.

„Моето мнение, е че там трябва да има паркинг. Пак ще се съберем, за да видимпо какъв начин ше стане. Там паркоместата ще са над 200. Има нужда от паркинг, наблизо има болници и Студентските общежития.  До разширението на Пещерско не виждам причина да не бъде паркинг там. Категорично и Община Пловдив ще има паркоместа там и ще се отдават по наредбата за наем по 20 лева на месец”, каза кметът.

Повече за казуса:

Изтеглиха предложението за даването на 7,3 дка от Пещерско шосе за паркингПловдивчани изразиха несъгласие за изграждането на паркоместата