Кметът на община Кричим Атанас Калчев издаде заповеди на местно ниво, съобразени със разпорежданията на здравния министър от 19 октомври тази година за новите противоепидемични мерки.

Новите заповеди на градоначалника касаят конкретно служителите и работниците в администрацията на Община Кричим. Създадена е необходимата организация и пропусквателен режим за достъп до работните места чрез извършване на проверка за наличието на поне 1 от необходимите документи, изрично посочени в заповедта на министъра - зелен сертификат за ваксинирани и преболедували или отрицателен резултат от проведено до 72 съответно 48 часа изследване.

Кметът Атанас Калчев взема тези мерки, като се съобразява с вменените му по силата на Закона за здравето и Закона за местното самоуправление и местната администрация задължения по отношение опазване живота и здравето на населението.

Причината е фактът, че пандемията COVID-19, която завладя света, набира все по-голяма опустошителна сила и у нас, и за най-голямо съжаление държим първенството в черния списък на загиналите в тази биологична война.

Ето как мотивира градоначалникът решението си за новите мерки в Общината: 

"На фона на тази изключително притеснителна ситуация, укоримо е поведението на голяма част от жителите на Кричим, които демонстративно отказват да изпълняват въведените по силата на Закона за здравето и заповедите на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки. Последната такава заповед на министъра от 19.10.2021г. дава възможност въведените противоепидемични мерки да не се прилагат, ако 100% от персонала или лицата в даден обект/мероприятие са ваксинирани, преболедували или разполагат с отрицателен резултат от проведено до 72 съответно 48 часа изследване.

В тази връзка и като се съобразявам с вменените ми по силата на Закона за здравето и Закона за местното самоуправление и местната администрация задължения по отношение опазване живота и здравето на населението, съм издал съобразно компетенциите ми като кмет на община необходимите за целта заповеди, които следва да бъдат изпълнявани. Конкретно по отношение на служителите и работниците в администрацията е създадена необходимата организация и пропусквателен режим за достъп до работните места чрез извършване на проверка за наличието на поне 1 от необходимите документи, изрично посочени в заповедта на министъра от 19.10.2021 г.

По всяка вероятност ще има опити за съпротива и саботаж на въведените задължителни изисквания, но всеки следва да е наясно, че мерките са задължителни за всички, независимо дали заповедта на министъра е закъсняла, дискриминационна, разделяща и т.н. други определения и тълкувания, и следва да се изпълнява, още повече при наличието на дадени 3 възможни варианта. За тези, които категорично отхвърлят и 3-те варианта, следва да имат пред вид, че спрямо тях ще бъдат приложени административните мерки по смисъла на Кодекса на труда и Закона за държавния служител, още повече че за 2021 год. се създадоха и законови предпоставки до 90 дни неплатен отпуск да се зачитат за трудов стаж.

Не може да очакваме и да вменяваме задължение, че само държавата е длъжна да се грижи за нашето здраве, а ние самите да не го правим, дори напротив – да се оставяме в ръцете на съдбата и каквото дойде… Всички ние заедно и всеки един по отделно е длъжен да се грижи за собственото си здраве и това на околните, защото само така ще оцелеем в тази битка, която водим с пандемията COVID-19.