Публикувани са резултатите от третото основно класиране за прием в детските заведения на град Пловдив. Обявените места бяха 884 общо – 152 за яслените групи, 505 за първа възрастова група, 81 – за втора, 49 за трета подготвителна група и 97 за четвърта подготвителна група. 

В класирането взеха участие 1778 деца. От тях най-голям брой 1217 са най-малките, кандидатстващи за яслените групи. Броят на желаещите прием в първа група е 338, във втора 128 деца, в трета подготвителна група кандидатстваха 69 деца и съответно 26 деца в четвърта подготвителна група. Класирани са 489 деца – 151 в яслените групи, 251 в първа, 37 във втора, 25 в трета и 25 деца в четвърта подготвителна група.

Вече са приети общо 2459 деца за новата първа възрастова група (деца, родени през 2018 г.). Все още има деца за първа група, които кандидатстват за точно определени детски заведения и не са приети, поради недостиг на места в най-желаните детски градини. След настоящото класиране на 24 юни са останали незаети 254 места за първа възрастова група. При подаване на заявления за следващите класирания родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, като могат да се ориентират и към съседните административни райони. Въпреки по-малкия брой събрани точки за тях, шансовете за прием са големи при наличие на места.

На предстоящите класирания ще има обявени повече свободни места за яслените групи, така че ще бъдат осигурени и желаещите от тази възрастова група – необходимо е само 3-годишните да постъпят през септември в детските градини.

Важна за родителите на неприетите деца на възраст над 3 години е информацията, свързана с прилагане на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места. Подробно описание на изискванията за прилагане на наредбата и указания за родителите може да бъдат намерени на интернет страницата на община Пловдив в раздел „Образование“ - https://www.plovdiv.bg/item/education/kompensirane/. Съгласно наредбата, за да бъдат компенсирани родителите, следва да са изпълнени едновременно 6 изисквания, свързани с кандидатстването за прием на децата, записването им в частни или общински образователни институции в определени форми на обучение и др.