Бюрата по труда в областта обявиха новите работни места за тази седмица. Учители и педагози по най-различни специалности са най-търсените кадри през тази седмица, според последните данни на Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив. Прави впечатление, че в някои бюра за хората с висше образование наличните незаети места са само за работещи в сферата на образованието. Не липсват и предложения за кандидати от промишления сектор, както и от строителния.

Вижте пълния списък с предлаганите длъжности за тази седмица:


БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ
ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

2    Агент, спорт
10    Експерт, финансово планиране
5    Лекар, спешна медицина
1    Лесоинженер
1    Логопед
5    Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
1    Психолог, училищен
3    Разработчик, софтуер(IT)
1    Специалист, тестване софтуер (IT)
2    Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
1    Учител, гимназиален  (Философия, история и цивилизация)
1    Учител, детска градина
1    Учител, начален (I-IV клас)
1    Учител, прогимназиален (география и икономика )

Работни места за  средно професионално, средно общо и основно  образование

1    Агент събиране на вземания
1    Водач, мотокар
1    Главен специалист
1    Готвач
30    Готвач, заведение за бързо хранене
1    Детегледачка
1    Духач, стъкло
8    Екструдерист
1    Заварчик
8    Кредитен специалист, банка
5    Лекарски асистент
18    Машинен оператор
3    Машинен оператор, изделия от хартия
5    Машинен оператор, опаковане/увиване
1    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
15    Машинен оператор, шиене на облекла
2    Монтажник, дограма
14    Монтажник, изделия от метал
15    Монтажник, изделия от пластмаса
4    Обслужващ, магазин
3    Общ работник
30    Общ работник, строителство на сгради
2    Огняр
2    Оператор, парни и водогрейни съоръжения
23   Оператор, център за обаждания
8    Охранител
1    Пазач
1    Пазач, невъоръжена охрана
1    Пакетировач
2    Печатар
2    Помощник-възпитател
4    Продавач-консултант
10    Работник, производство на захар, захарни  и шоколадови изделия
15    Работник, сглобяване на детайли
2    Работник, сглобяване на детайли
20    Работник, сортировач
2    Работник, цех за опушване
5    Салонен управител
1    Сервизен техник
2    Склададжия
1    Специалист, качество
1    Стругар
1    Чистач, производствени помещения
3    Чистач/ Хигиенист
1    Шлосер

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше  образование:
1 учител по български език и история
1 лектор по изобразително изкуство
1 учител по география и икономика
1 лектор по география и икономика
1 лектор по физика и астрономия
1 лектор по технологии и предприемачество
1 учител по компютърно моделиране
1 лектор по биология и човекът и природата
1 учител по математика и физика
1 рехабилитатор

Работни места за средно  и основно образованиe:
8 чистач,хигиенист
5 помощник-възпитател
10 шивач,мъжко и дамско облекло
5 машинен оператор,производство на пластмасови изделия
1 образователен медиатор
17 общ работник
19 шивач
1 огняр
1 домакин
3 машинен оператор,дървообработване
2 машинен оператор,преработка на пчелен мед
5 машинен оператор
2 машинен оператор,производство на дървени въглища
1 аргончик
20 монтажник,електронни елементи
2 помощник-сладкар
2 шлосер
5 опаковач
50 монтажник,изделия от пластмаса
30 монтажник,електронни елементи
5 работник,сглобяване на детайли
3 оператор,производствена линия
3 тенекеджия, довършителни работи в строителството
8 оператор, пещи
3 машинен оператор, производство на пластмаса
3 техник, механик
3 електротехник, промишлено предприятие
1 продавач-консултант
1 сервитьор
1 машинен оператор, производство на хартия
5 общ работник, строителство на сгради

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ"- гр. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше образование
6 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Работни места за специалисти със средно образование
2 Шофьор,специален товарен автомобил
1 Образователен медиатор
8 Монтажник, производство на слаботокови предпазители
17 Машинен оператор
1 Монтажник, дограма
1 Склададжия
2 Специалист,поддръжка
2 Техник,електронна техника
10 Настройчик монтажно оборудване и производствени линии
5 Водач,мотокар
10 Охранител
3 Крупие
1 Монтажник,хладилни и климатични инсталации
5 Обслужващ работник,промишлено производство

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование
3 Огняр
2 Пазач-портиер
20 Пакетировач
26 Машинен оператор,шиене
1 Работник,поддръжка на сгради

БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД
  ул. “Изложение” № 6
 
 Работни места за лица с висше образование:
1 Медицинска сестра
     
 Работни места за лица със средно  и  основно образование:
2 Крояч, текстил
2 Екструдерист
5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
1 Производител , ръчно на хляб
3 Сервитьори
5 Готвач
7 Шивач
2 Автомонтьор
2 Машинен оператор
1 Склададжия
4 Санитар
5 Шофьор, тежкотоварен автомобил 12  и повече тона
1 Продавач-консултант
1 Обслужващ , бензиностанстанция
1 Монтьор, металообработващи машини
10 Обслужващ работник, промишлено производство
3 Машинен оператор, металообработващи машини
2 Продавач, разносна търговия
1 обслужващ, бензиностанция
1 Оператор, пътно-строителни машини
1 Огняр
15 Товарачи
21 Монтажник, изделия от метал
1 Общ работник
1 Камериерка
1 Работник, строителство
1 технически ръководител, строителство
1 Контрольор, качество
1 Майстор, производство на хлебни изделия
1 Общ работник, промишлеността
1 Монтажник, подемни съоръжения
1 Техник, асансьорна техника
                   
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО
ул. “Меден дол” № 10

Работни места за специалисти с висше образованиe
1 технолог на млякото и млечни изделия- висше спец. Технология на млякото
1 медицинска сестра
1 ресурсен учител
1 образователен медиатор
1 сътрудник, социални дейности
1 зам.директор по административно-стопанска дейност
1 учител ГЦОУД , Висше НУП

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование
1 работник, поддръжка на сгради
3 продавач- консултант, средно , основно
10 сервитьр
20 машинен оператор,шиене
1 заварчик- средно образование, документ за заварчик
1 опаковач
1 чистач/хигиенист
1 шофьор на тежкотоварен автомобил
2 машинен оператор, шиене

БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ
ул." Орфей " № 14

Работни места за лица с висше образование:
1 учител- лектор по биология и ЗО -72 ч/г
1 учител - лектор по Човекът и природата за 5 и 6 клас
1 учител, начален етап
10 лекари
11 медицински сестри

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование:
10 личен асистен
30 работник, кланица
11  машинен оператор, подготовка на влакна
13 монтажник, кабели
30 монтажник електронни елементи
2 машинен оператор
1 електротехник
1 шлосер
3 кредитен консултант
1 общ работник
2 продавач-консултант

Филиал Садово
1 чистач, производствени помещения по чл.38 от ЗХУ
2 обслужващ работник, промишлено производство по чл.38 от ЗХУ
1 екструдерист

БЮРО ПО ТРУДА - ПАЗАРДЖИК
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

Работни места за специалисти с висше образование:
1    медицинска сестра
1    учител гцоуд
1    учител по английски език
1    социален работник
1     счетоводител / трз/
1    счетоводител,оперативен
1    инженер - конструктор
2    машинен инженер

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
6    автомонтьор
1    асистент,офис с английски и немски език
4    бояджия, стоманени конструкции
3    готвач
10    готвач, заведение за бързо хранене
2    дърводелец
1    дърводелец,мебелист
5    електротехник, промишлено предприятие
1    електротехник
1    електротехник слаботоков                                  
1    експедитор-мотокарист
1    експедитор-общ работник
2    електромонтьор
1    заварчик
1    мениджър
7    механик, промишлено оборудване
1    маникюрист
4    манипулант, промишлеността
10    машинен оператор
1    машинен оператор, изделия от хартия
1    машинен оператор, месни продукти
2    машинен оператор, тапицер
1    машинен оператор обработка на камъни                                      
15    машинен оператор, производство на безалкохолни напитки
1    машинист еднокофов багер
4    машинен оператор дървообработване
3    машинен оператор, компресор
10    монтажник електронни елементи
30    монтажник, изделия от пластмаса
1    носач – товарач, стоки, с кат. В
1    образователен медиатор
2    обслужващ магазин
1    огняр
2    организатор, заготовка и реализация
4    оператор, пещи за изпичане  
10    оператор сушене и гранулиране
1    оператор на линия
1    оператор, пещи за термична обработка на метал-правоспособност за работа с мото/газо кари
2    отговорник каси
1    опаковач
2    пакетировач
2    помощник кухня
3    прочиствач-шмиргелист, отливки
2    продавач-консултант
1    продавач-консултант на електроуреди
1    касиер
2    лепач
5    леяр
1    настройчик машинни инструменти
5    работник, сладкарско производство
5    ресторантски работник
2    складов работник/общ работник/
14  сервитьор
1    стругар
1    техник, строителство и архитектура
2    техник механик
1    термист
1    търговски представител с молдовски  и украински език
1    фрезист-координаторчик
6    чистач/хигиеист
2    чистач, производствени помещения
1    шофьор лекотоварен автомобил
2    шофьор бетоновоз
5    шофьор, тежкотоварен автомобил
2    шлосер

ДИРЕКЦИЯ ”БЮРО ПО ТРУДА” – гр. СМОЛЯН
бул. “България” № 83
 
Работни места за  специалисти с  висше образование
1 инженер, механик – висше техническо образование
1 инженер, качество  - висше техническо образование
1 учител, биология и здравно образование – висше образование
1 фелдшер – висше образование
1 медицинска сестра – висше образование
2 техник електрически машини и апарати - висше/средно техническо образование
2 механик промишлено оборудване – висше/средно техническо образование
1 настройчик на шприц машини и сродни на тях - висше/средно техническо образование

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование
1 сътрудник, продажби – средно образование
1 техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия – средно техническо образование
1 настройчик , машинни инструменти – средно техническо образование
5 зареждач, промишлено производство – средно образование
15 монтажник електронни елементи - средно образование
1 ръководител, отдел по продажбите – средно образование
1 главен касиер – средно образование
1 аранжор, витрини/щандове –основно образование
1 обслужващ, магазин – средно образование
2 продавач-консултант - средно образование
1 рецепционист - средно образование
7 барман - средно образование
2 главен готвач - средно образование
2 главен камериер/ камериерка - средно образование
7 готвач – средно образование
7 сервитьор – средно образование
9 камериерка – средно образование
2 работник, кухня – средно/основно образование
3 машинен оператор, дървообработване – средно/основно образование
1 санитар – средно/основно образование
3 машинен оператор, банцинг – средно/основно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил - средно/основно образование
3 общ работник, промишлеността – средно/основно образование
10 машинен оператор, шиене на облекло - средно образование
3 машинен оператор, дървообработване – средно/основно образование

РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 41 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
1 механик – висше образование
1 електротехник – висше образование
1 инженер, качество – висше образование
1 настройчик – висше образование
1 технолог – висше образование

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”  - ПАНАГЮРИЩЕ
ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045

Работни места за специалисти с висше образование:
1    Инженер, конструктор
1    Инженер, качество
1    Инженер, хардуер
1    Експерт, продажби
1    Организатор, производство
1    Специалист, продажби
1    Специалист, маркетинг и реклама
1    Организатор, продажби и реклама
1    Специалист, контрол на документи
1    Рентгенов лаборант

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
1    Технически сътрудник
1    Отчетник, планиране на материали
2    Готвач
2    Помощник-готвач
2    Работник, кухня
1    Сервитьор
1    Барман
1    Барман-сервитьор
1    Продавач-консултант
1    Касиер
2    Пазач-портиер
1    Градинар
2    Заварчик
1    Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление
2    Автомонтьор
2    Монтьор, ремонт на машини и оборудване
1    Електротехник, поддръжка на сгради
1    Електромонтьор
19   Окачествител, продукти (без храни и напитки)
1    Сервизен техник
1    Машинен оператор, шиене на облекла
1    Машинен оператор, обработване на кафе/какао/чай
2    Монтажник, дограма
1    Шофьор, автобус
1    Шофьор, автобус  - разпокъсано работно време
8    Шофьор, тежкотоварен автомобил-сезонна заетост за снегопочистване
1    Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
2    Шофьор, тежкотоварен самосвал - 12 и повече тона
10  Тракторист-сезонна заетост за снегопочистване
2    Машинист, пътно-строителни машини-сезонна заетост за снегопочистване
2    Чистач/ Хигиенист - 4 ч.
1    Чистач/ Хигиенист в ресторант
3    Работник, строителството-кофраж, арматура, бетон, мазилки, шпакловка, вътрешни и външни облицовки, ВиК
2    Работник, строителството и монтаж на дограма
2    Работник, сглобяване на детайли
1    Преносвач (ръчно)
1    Общ работник

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания:
1    Фрезист с 10 години професионален опит

Работни места за безработни лица по договори с работодатели по насърчителни мерки за заетост по ЗНЗ:
1    Сервитьор
1    Продавач-консултант
 
БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА
ул.”Дойранска епопея” №5

Работни места за лица със средно и основно образованиe
       5    Опаковач
       7    Общ работник
       1    Машинен оператор, бутилиране
       1    Работник, разтягане на обувки на калъпи
       1    Производител, обувки (ръчно)
       1   Кредитен специалист, банка
       1    Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий
       2    Машинен оператор, производство на керамични изделия
       2   Формовчик
       2   Машинен оператор, производство на керамични изделия
       3    Заварчик
       1    Монтьор, обувки
       6    Камериер/камериерка
       5    Работник, кухня
       1    Готвач
       2    Помощник-готвач
       1    Склададжия
       2    Сервитьор
       1    Барман
       4    Работник, почистване на сечища
       2    Резач, горски дървен материал
       2    Секач
       2    Резач, горски дървен материал

БЮРО ПО ТРУДА - ЗЛАТОГРАД
Ул.”Стефан Стамболов” №1

Работни места за лица с висше образование
1 учител, детска градина

Работни места за лица със средно и по-ниско образование
 21 машинен оператор, шиене / 2 РМ се отнасят за лица с ТЕЛК/
 3 готвач
 1 работник,кухня
 3 работник, поддръжка
 1 работник ,спомагателни шивашки дейност
10 машинен оператор, обработка на каучук  
 
БЮРО ПО ТРУДА- ВЕЛИНГРАД
ул. "Вр. Киселец" № 3  

Работни места за хора с висше образование:
1 медицинска сестра
1 счетоводител
1 специалист, човешки ресурси
1 специалист, маркетинг и реклами
1 администратор, СПА, бизнес анализи

Работни места за хора със средно, средно професионално образование и по-ниско:
1 управител, уелнес и спа  център
1 управител, хотел
1 рехабилитатор
1 козметик / козметичен масаж/
4 механик, промишлено оборудване
12 оператор, производствена линия
2 обслужващ кулинарен щанд
1 технически секретар
2 аранжор витрини
1 мияч, съдове /ръчно/
1 перач /ръчно/
4 водач, мотокар
1 електротехник
4 барман                   
2 готвач
6 сервитьори            
6 камериерка
7 шивачки               
4 общ работник
1 огняр
1 масажист
1 работник поддръжка
1 чистач/хигиенист

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - СЕПТЕМВРИ
бул. "България" № 19
            
Работни места за специалисти с висше образование:
 1 Системен администратор
 1 Лаборант
 2 Медицински сестри
 1 Логопед
 
Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование:
14 Окачествители, продукти
10 Настройчици, металообработващи машини
  5 Монтажници, електронни елементи
  7 Общи работници
  1 Печатар
25 Машинни оператори
  2 Работници, сглобяване на детайли
  1 Електротехник
  1 Пакетировач
  5 Машинни оператори, шиене
  2 Шивачи, кожа
  2 Техник, електронна техника

   
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”-  МАДАН
ул. "Обединение" № 16
тел. 0308 2 25 49

Работни места за специалисти с висше образование
5 Оператор на CNC фреза
5 Технолог/ инструментално производство
   
Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование
2  Зареждач, промишлено производство /ръчно/
1 Технолог, облекло
2 Общ работник промишлеността /оператор на линия разфасовка
2 Техник, електрически машини и апарати
2  Механик, промишлено оборудване
1  Машинен техник
1  Настройчик на шприц машини
4  Шивач, обувки
27 Машинен оператор, шиене на облекла
10 Монтажник електронни елементи
1 Общ работник
4 Крояч ,текстил

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- гр. ДЕВИН
ул. "Васил Левски" № 1

Работни места за лица с висше образование:
1  Организатор, производство
    
Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование:
25 Шлосер
1  Домакин
1  Готвач
4  Машинен оператор, шиене