По 75 лева ще получат българските пенсионери, ваксинирани в чужбина срещу COVID-19. Добавката ще бъде изплащана еднократно, заедно с пенсиите и се отнася единствено за хората, ваксинирани до 30 юни 2022 г.

От Регионалната здравна инспекция в Пловдив съобщиха, че това се отнася единствено за пенсионери, които са ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина и не са вписани в регистъра за имунизации срещу COVID-19/imunohis.bg като получили втора доза от ваксините Comirnaty, Vaxzevria или Moderna, първа доза от ваксината Janssen или бустерна доза до 30 юни 2022 г. включително.

Те хора трябва да предоставят лично или чрез законен представител на място в РЗИ Пловдив, ул. „Перущица“ №1, ет.2, каб. №19 или да изпратят на ел. поща: nzb@rzipd.com, следната информация:

-копие на документ за самоличност, съдържащ трите имена на лицето и национален идентификатор (ЕГН или ЛНЧ)

-копие на документ за поставени дози ваксини срещу COVID-19, съдържащ същите имена на лицето, които са изписани и на документа за самоличност, както и дата на поставяне на ваксината/ваксините срещу COVID-19, търговското наименование на лекарствения продукт, пореден номер на поставената доза (когато е приложимо). Документът трябва да съдържа идентификационен номер, QR-код или подпис с печат на медицинския специалист, извършил ваксинацията.

-данни за контакт: телефонен номер, електронен адрес за обратна връзка с лицето/неговия законен представител

Документите трябва да се предоставят на РЗИ Пловдив най-късно до 15 юли 2022 г. включително.