С 500 лева акт изгоря управата на един от известните магазини за рибарски пособия в Пловдив. Обектът, който се намира на Коматевско шосе е бил хванат в издънка, след проверка на данъчните.

Магазинът е посетен от агенти на приходната агенция. Направена е била контролна покупка, а след легитимация на данъчните е започната проверка. Оказвало се, че при направена „Стоп” каса са изброени повече налични пари от тези, фигуриращи по фискал. Отразено на устройството било 37,90 лева, а НАП открили 137,90 лева . Разликата от 100 лева била обяснена с факта, че същата се е намирала там преди да започне магазина работа.

Доводите на управата не били приети и бил съставен акт. След законоустановения срок бил изготвено и наказателното постановление.

Недоволни от санкцията, мениджърите на магазина подали жалба в Районен съд за отмяната й. В мотивите си те изложили, че актът е бил незаконосъобразен.

Не на такова мнение са обаче магистратите. Те потвърдиха глобата от 500 лева за обекта, като мотивите за това са, че фирмата е длъжна да отбележи всяка сума, която е въведена в касата. Именно затова на касовите апарати съществува функцията „служебно въведени/ служебно изведени” суми. Това е едно от основните изисквания в наредбата на закона за данък добавена стойност.

Снимка: Илюстративна