Община Пловдив може да се похвали с много добра събираемост на местните данъци и такси за първите три месеца от годината. От отчета до 1 април се вижда, че в хазната са постъпили над 25% от заложените данъчни приходи за годината. Именно толкова е и квотата за първото тримесечие.

На последната сесия на Общинския съвет зам.-кметът по финанси  Женя Петкова заяви, че тази година данъчната кампания върви много добре. Това е видно и от цифрите на отчета.

При заложени 103 млн. лева от данъци – сгради, МСП и „придобиване” за първите три месеца са събрани 27,6 млн. лева.  Единственият налог, който  върви по-слабо е данък „придобиване”, който е 3% при покупки на имоти и автомобили. При очаквани 42 млн. лева, досега са събрани близо 9 млн. лева. Въпросният налог обаче зависи изцяло от сделките на пазара.

При общинските такси  при заложени 81 млн. лева, са събрани 20 млн. лева. Най-голям е делът на такса „Битови отпадъци” – при предвидени 48 млн. лева, в Общината са постъпили 15,8 млн. лева.  Слабо обаче върви графата – „технически услуги”, в която влизат и разрешенията за строеж. При 15 млн. лева при уточнения план, досега са събрани 1,5 млн. лева.

Най-зле в приходната част на бюджета обаче са парите, които се чакат от собственост – продажби, наеми и услуги. При очаквани 29 млн. лева, досега са изкарани 4,6 млн. лева.

Друго основно перо  от глоби, санкции и лихви от 9 млн. лева, в хазната са постъпили 1,4 млн. лева.

Общите приходи на Община Пловдив от местни дейности са планирани в размер на 235 млн. лева за 2024 година, като досега са събрани 54,3 млн. лева, предимно благодарение на данъците на пловдивчани. Това значи, че градските власти трябва да ускорят приходосъбирането от собствената й дейност.