ЕVN Топлофикация стартира изграждане на нов топлопровод по ул. “Владивосток” в участъка от ул. “Чернишевски” до ул. “Знаме” в Пловдив.

В тази връзка ще се извършват изкопно-монтажни дейности от 23.10.2021 г. до 05.11.2021 г., които налагат цялостно затваряне част от ул. „Владивосток“  - участъка от бул. „Шести септември“ до ул. „Чернишевски“. 

С цел запазване на максималния комфорт на гражданите по време на ремонтните дейности дружеството има готовност да подсигури преминаването на пешеходци, като за посочения период в района на строителството няма да е възможно преминаването на пътни транспортни средства, вкл. достъп до гаражи в посочения участък. Осигурен е обход на ул. „Владивосток“ през ул. „Акация“ и бул. „Свобода“ със съответните знаци за спазване на изискванията за безопасност.

ЕVN Топлофикация присъединява и Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р  Асен Златаров“ към топлопреносната мрежа. За целта дружеството ще изгради присъединителни топлопроводи и нова абонатна станция. По време на строително-монтажните дейности от 23.10.2021г. до 29.10.2021 г. движението по ул. „Арх. Камен Петков“ няма да бъде затваряно.