Община Пловдив ще кандидатства по европейска програма за изграждането на дъждовен канал, който да отвежда водата от булевардите директно към река Марица. На сесията на Общинския съвет ще се гледа решението за отпускане на 525 хил. лева безлихвен заем  за текущи разходи по европейския проект.

Той е по Норвежката програма, като градските власти кандидатстват по няколко компонента по него, а общата рамка на програмата е 2,8 млн. лева. Освен разяснителната кампания, градските власти са заложили и финансиране за изграждането на отводнителния канал.

В мотивите е записано, че при интензивни валежи през последните  години се засягат елементи от критичната инфраструктура – сгради, пътища, мостове и други. В същото време инфраструктурата не отговаря на нарастващите потребности. Поради недостатъчно капацитет на четвърти главен колектор, който се явява водоприемник на смесените води в района, наводненията под мостовете не се отводняват, което понякога блокира движението по бул. „Марица – Юг” и „Марица – Север”.

За това Община Пловдив искат да реализират проект, който да изгради отводнителен дъждовен канал, който няма да ползва канализационната мрежа, като директно ще отвежда водата в коритото на река Марица.