Две от трите обществени поръчки, които са  за  последното градско обновяване през „Региони в растеж” в този програмен период, са завършени с избрани изпълнители. Общата стойност на трите поръчки е за 8 млн. лева, като само по една от тях все още няма фирма, която да извърши дейностите.

Поръчките касаят зоната, заключена между бул. „Марица – Юг”, „6 септември”, „Източен” и „Цар Борис III Обединител”. Голяма част от дейностите там ще бъдат по улици и междублокови пространства, които не бяха обхванати от реконструкцията от 22 млн. лева в последните години.

Единствената поръчка, която бе прекратена, а сега пусната нова, е за 820 хил. лева без ДДС и е за реконструкция на площад „Шахбазян”(Житен пазар), както и прилежащите му площи и паркова зона. В това число са тротоари, ново осветление, озеленяване, зони за отдих и детска площадка.

Втората поръчка е за 1,3 млн. лева без ДДС, като Община Пловдив има подписан договор със софийската фирма „Алфа Билд Инженеринг”.   Тя е с предмет реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление по улици във въпросните квартали.  Част от улиците бяха ремонтирани през предходната поръчка, но не по цялата им дължина. Това са ул. „Балкан”, ул. „Неофит Бозвели” (северно от ул. „Марагидик”), ул. „Мортагон”, ул. „Райно Попович”, ул. „Александър Пушкин” (от пл. „Александър Малинов” до ул. „Картово” и от ул. „Драгоя Божилов” до ул. „Неофит Бозвели”), ул. „Драгоя Божилов”, ул. „Страхил”, ул. „Княз Черказки” (северно от ул. „Марагидик” до ул. „Балкан”), ул. „Ивац”.

Третата и най-голяма обществена поръчка е за 6 млн. лева без ДДС, като тя е разделена на две позиции, като касае благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в няколко зони. И двете си позиции на първо място е класиран консорциум между три компании, в който влизат -  „Еко-Хдиро 90”, „София Асфалт”, „Ай Строй Инженеринг”.  

Границите на първия подобект, който ще бъде облагороден е на север с бул. „6-ти септември”, на запад с ул. „Лъджене”, на юг с улица „Георги Мамарчев” и на изток с бул. „Източен”. Други два подобекта се намират около големите блокове с лице към бул. „Източен”. Последният подобект е пространството на запад от ул. „Захари Зограф”, на север с ул. „Селемински”.За тази обществена поръчка оферти са подали над 10 компании.

С тези проекти Пловдив ще приключи програмния си период от Европа. В момента се изготвят и новите планове за градско възстановяване и развитие за периода 2021 – 2027 година. Каква е идеята на градските власти, вижте в линка: