Две години жалби, дела и несгоди трябваше да изчакат жителите на 10-етажен блок на ул. „Иван Ст. Гешев”, за да бъде енергийно обновен.  Той бе сред проектите, които Община Пловдив вкара за саниране с европейски средства по „Региони в растеж”, но трябваха четири поръчки, за да може да бъде избрана фирма за обновяването му.

Първата процедура бе прекратена в края на 2020 година,  а след това Община Пловдив пусна нова.  Тя бе за 5 позиции, като бяха избрани фирми за всички блокове, а наскоро бе дадена и старт на проекта, който е за 3,6 млн. лева.  Договори бяха сключени за другите четири блока, но фирмата избрана за сградата на „Иван Ст. Гешев”   се отказа заради ръста в цените на строителните материали.

Община Пловдив пусна нова поръчка за блока в Смирненски, като и завиши сумата с 20% и стигна до близо 1 млн. лева с ДДС.  Оферти подадоха 14 фирми, но комисията констатира грешка и тя бе прекратена, за да не падне след това в КЗК или ВАС.

Последната поръчка бе пусната през юни, като за нея кандидатстваха 10 фирми. От тях 9 са били отстранени, като ценовите оферти са отворени само на компанията „Делчев Инженеринг”, които са предложили 811 хил. лева без ДДС. Твърде е възможно обаче и този избор на Община Пловдив да бъде атакуван в КЗК.

Предметът на поръчката включва работно проектиране, изпълнение на съответните строително-монтажни работи и дейности по въвеждане в експлоатация на обекта.
Жилищната сграда е с разгърната застроена площ-5049 м2. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: смяна на дограма; топлоизолация на фасадни стени; топлоизолация на под към неотопляем сутерен; топлоизолация на покрива;въвеждане на енергоспестяващо осветление.