Инфлацията и вдигането на цените се отрази и на стойността на ритуалите, които организира Община Пловдив през двете си общински предприятия - „Радостни обреди“ и „Траурни дейности”.

В новата наредба за определянето  на местните данъци и такси двете общински предприятия искат по-високи такси за услугите, които предлагат.

От ОП „Радостни обреди“ предлага нови цени за организиране на сватбения ритуал.  Предложени цени са: за сватбен ритуал през работни дни увеличението е от 72.00 лв. на 84.00 лв. с ДДС; за организиране на сватбен ритуал през почивни дни от 138.00 лв. на 150.00 лв.; организиране на изнесен сватбен ритуал от 264.00 лв. на 294.00 лв.; организиране на сватбен обред с фолклорен тракийски ритуал в Централен дом на младоженците и зала „Тракия“ от 396.00 лв. на 420.00 лв.; организиране на сватбен обред с фолклорен тракийски ритуал извън Централен дом на младоженците и зала „Тракия“ от 540.00 лв. на 570.00 лв.; ползване на зала на Централен дом за 1 час от 100.00 лв. на 120.00 лв.; цена за ползване на фоайе в Централен дом за 1 час от 150.00лв. на 180.00 лв.; използване на озвучаване и микрофон от 70.00 лв. на 90.00 лв.

От „Траурни дейности” пък се мотивират, че трябват по-високи цени заради  значителното повишаване на цените на ел. енергия, вода, горива, материалите и инструментите, работно облекло, услугите и други. В случая ще бъдат вдигнати таксите за гробните места, които не са променяни от 2012 година.  В мотивите е записано още:

„ Следва да се има предвид преместването на значителна част от населението на Южен централен регион за работа и живеене в град Пловдив, което значително увеличава необходимостта от разширяване на площта на траурните паркове, съответно извършване на инвестиции, във връзка с изграждане на прилежащата инфраструктура на парковете, както и на колумбарийни /урнови/ стени”.

Таксите за наследствени гробни места се увеличават най-много на „Централни гробища”. Там от 30 лева за 15 години за наследствен гроб сумата ще стане 50 лева, а за „вечни времена” от 300 на 500 лева. На гробните паркове на „Рогошко шосе” и Драганови гробища в Кючука ръстът е от 20 на 40 лева за 15 години, а за „вечни времена” от 200 на 300 лева. Таксите за поставяне на урни стават 50% от сумата за гробовете.