Пловдивският лекар д-р Костадин Гигов, подарил нови усмивки на стотици деца с лицево- челюстни аномалии, днес защити дисертация на тема "Оценка на резултатите след уранопластика на две хирургични техники“. Научното жури, изготвило рецензията на дисертацията, в което влизат трима професори и двама доценти, определиха дисертационния труд като "изключително научно постижение". Пред пълната аудитория №2 Д-р Гигов представи резултатите от своите проучвания, базирани изключително на пряката му работа като клиницист и благодари за подкрепата на научния си ръководител проф. д-р Юрий Анастасов от Катедрата по пропедевтика на хирургичните болести, Секция по пластично-възстановителна, естетична хирургия и термична травма в Медицински университет-Пловдив. 

Преди 18 години екипът създава Асоциация Лицеви Аномалии , като създават регистър на всички пациенти, които са се лекували в клиниката. Тъй като в Пловдив се оперират 98% от всички деца с вродени лицеви аномалии, изследването им е от национално значение. То представлява национален отчет за случаите с различни лицево- челюстни аномалии. Регистърът им помата да проследяват всички пациенти и да анализират в продължение на години как се отразяват различните хирургични методи, които се прилагат в клиниката в зависимост от вида аномалия и възрастта, на която се извършва операцията. За първи път в България се получават данни за говора и лицево- челюстния растеж при прилагане на един и същ протокол на лечение от двама хирурзи при използвани два хирургични метода. 

"Създаването на регистър е изключително важно, за да имаме достоверни даннии да се правят правилните изводи. Нашето здравеопазване страда от това, че не всичко е абсолютно достоверно. Поздравления към екипа" , заяви проф. Росен Коларов. 

"Наистина стойностен научен труд, който има и своята изключителна клинична стойност. Създаването на интердисциплинарен екип в България не е лесна задача, тъй като нито една клинична пътека не разпознава небходимостта от нещо повече от изрязване и зашиване" коментира доц. д-р Николай Янев. 

Д-р Веселка Христамян също изрази адмирациите си към лекаря с думите "Шапка ви свалям, д-р Гигов!"

В екипа, който се занимава с вродените аномалии и възстановяването на малките пациенти влизат УНГ специалисти, логопеди, стоматолози и др. 

Проф. Юрий Анастасов благодари на д-р Гигов за денонощния труд и заяви, че тази дисертация не е края на изследването, а всички те ще продължат да проследяват случаите и да търсят най- добрия начин за лечение. "Невероятно мотивиращо е да виждаш как деца, които си оперирал преди 18- 20 години вече са големи, някои вече имат свои семейства и живеят нормален живот", заяви професорът. 

Рецензентите от журито не спестиха изключително високите си оценки за научния труд и присъдиха докторска степен на Констадин Гигов. Дисертацията си той посвети на съпругата си д-р Мария Митева и дъщеря си Невена.