Над 170 са свободните позиции за учители в Пловдив и региона. Това показват данните от Бюрото по труда. В областния град има и свободни позиции за медицински персонал. Глад за кадри има и в сферите на производството, строителството и финансите. 

Бюрата по труда в областта са обявили свободни позиции както за висшисти, така и за хора със средно или основно образование.

Ето и актуалните работни места в областта към вчерашна дата:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование:

2 Агент, спорт

5 Експерт, финансово планиране

1 Инженер, химик

4  Лекар Медицина

20 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

1 Помощник-директор, учебната дейност

2 Приемчик в сервизен отдел (Техническо или икономическо)

3 Програмист, Компютърни науки

2 Разработчик, софтуер

1 Ръководител, компютърен кабинет

1 Специалист,  Счетоводство и данъчно облагане

2 Старши учител,  Компютърни науки (ИТ)

1 Старши учител, (математика и информатика)

1 Старши учител, (Английски език)

1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

10 Учител, детска градина

1 Учител, музика в детска градина

1 Учител,  Подготовка на начални учители (НУП)

1 Учител,  Български език и литература

2 Учител, Икономически науки

1 Учител,  Математика

1 Учител, (Учител по философия и икономика)

1 Учител, (География и икономика)

1 Учител, (География)

2 Учител,  (Учител по музика)

1 Учител, (Физика и математика)

1 Учител,  (Физическо възпитание и спорт)

1 Учител, Философия и етика

1 Учител, Чужди езици и филологии ( Испански език)

1 Учител, Чужди езици и филологии (Английски език и БЕЛ)

1 Учител,Чужди езици и филологии (Руски език)

1 Учител, (Биология и химия)

1 Учител, (История и география)

1 Учител, подготвителна група

1 Учител, подготвителна група (История и цивилизация и География и икономика)

2 Агент, спорт

5 Експерт, финансово планиране

Работни места за хора със средно професионално, средно общо и основно образование:

3 Работник, полагане на пътни настилки

3 Работник, строителството

2 Машинен оператор, обработване на месо/риба

27 Обслужващ работник, промишлено производство

7 Опаковач

17 Шивач

6 Обслужващ работник, промишлено производство

1 Охранител

2 Помощник кухня, заведение за бързо хранене

1 Пазач

1 Шивач

10 Общ работник, строителство на сгради

6 Медицинска сестра

10 Лекарски асистент

5 Акушерка

1 Чистач/ Хигиенист

1 Мениджър екип

140 Монтажник, изделия от пластмаса

2 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях

14 Машинен оператор

10 Работник, сглобяване на детайли

15 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

30 Готвач, заведение за бързо хранене

1 Зареждач, материали и полуфабрикати

40 Машинен оператор, шиене

1 Оператор, парна турбина

3 Оператор производство на листова целулоза

1 Събирач, отпадъци разделно

7 Продавач-консултант

1 Общ работник

1 Оператор, контактен център

1 Специалист, търговия

3 Машинист, пътно-строителни машини

4 Помощник-възпитател

1 Оператор, парогенератор (производство на електроенергия)

2  Контрольор, качество

1 Пазач, невъоръжена охрана

1 Електротехник, поддръжка на сгради

15  Монтажник, производство на слаботокови предпазители

6 Машинен оператор, металообработващи машини

1 Машинен оператор, металорежещи машини

5 Моделчик, метални отливки

1  Шлосер-монтьор

5 Заварчик, затворени съдове

1 Автомонтьор

30 Машинен оператор

3 Работник, строителството

5 Салонен управител

 

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше  образование:

4 учител по физика и астрономия

3 лектор по география и икономика

8 начален учител

6 учител-ГЦОУД

2 учител по ФВС

3 лектор по музика

2 учител по философия

1 заместник директор по учебната част

2 учител по история и география

4 лектор по технологии и предприемачество

5 учител по изобразително изкуство

1 счетоводител

1 изпълнителен директор

1 учител по информационни технологии

1 лектор по български език и литература

1 лектор по биология

1 учител по френски език

1 учител по математика

 

Работни места за средно  и основно образованиe:

3 готвач

9 чистач,хигиенист

1 монтьор електронно производствено оборудване

5 продавач-консултант

1 служител гише в пощенска станция

2 пощенски раздавач /пощальон/

50 монтажник, велосипеди

5 общ работник,строителство на сгради

3 техник,механик

1 технически изпълнител

12 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

3 сервитьор

5 личен асистент

3 работник кухня

9 контрольор,качество

2 камериер

2 тракторист

3 пазач,невъоръжена охрана

4 водач,мотокар

5 образователен медиатор

60 монтажник,изделия от пластмаса

1 машинен оператор,машини в металургията

1 работник,подготовка на заваръчни детайли

1 заварчик

1 машинен оператор,подготовка на заваръчни детайли

1 общ работник

5 обслужващ,бензиностанция

23 работник,консервиране на плодове и зеленчуци

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ"- гр. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше образование:

30 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Учител,начален етап на основното образование

1 Медицинска сестра

1 Юрисконсулт

Работни места за специалисти със средно образование:

44 Машинен оператор

4 Експедитор,стоки и товари

4 Заварчик

1 Завеждащ,административна служба

6 Общ работник

2 Техник,електронна техника

2 Специалист,поддръжка

2 Водач,мотокар

3 Шофьор,лекотоварен автомобил

9 Машинен оператор,производство на пластмасови изделия

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование:

1 Огняр

12 Общ работник,промишлеността

2 Машинен оператор,металообработващи машини

2 Пазач-портиер

БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД

ул. “Изложение” № 6

Работни места за лица с висше образование:

1 Мениджър, екип

1 Аниматор

1 Учител по философия

2 Учител, практическо обучение-шев

1 Учител по английски език

1 Лектор по музика -108 часа

1 Лектор по география – 216 часа

1 Лектор по ГО – 36 часа

1 Лектор по философия - 288 ч.

5 Медицинска сестра

1 Счетоводител, оперативен

    

Работни места за лица със средно  и  основно образование:

1 Шофьор, автобус

3 Конфекционер, обувки

3 Сервитьори

1  Готвач

16 Шивач

1 Монтажник, дограма

3 Подготвител, горница на обувки

1 Общ работник

4 Кредитен администратор

4 Продавач-консултант

1 Домакин

3 Обслужващ, бензиностанция

7 Обслужващ работник, промишлено производство

2 Продавач, разносна търговия

2 Контрольор, качество

1 Болногледач

2 Технически изпълнител

2 Търговски представител

1 Работник, спомагателни шивашки дейности

5 Гладач

4 Машинен оператор, преработване на мляко

             

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10

Работни места за специалисти с висше образованиe:

5 оператор , настройчик на CNC фреза

1 учител, детска градина

1 учител, теоретично обучение, спец.“ Горско стопанство“

1 учител в подготвителна група

1 учител по БЕЛ , прогимназиален етап

1 учител по философия – 0,5

1 учител, гимназиален етап -БЕЛ и литература

1 учител информационни технологии- лекторски 180 часа

1 учител , гимназиален етап – френски език

1 учител, гимназиален етап- изобразително изкуство- 108 часа

1 учител, гимназиален етап- музика – 108 часа

1 учител , подготвителна група – НУП и ПУП

1 учител, прогимназиален етап, руски език

1 екскурзовод- висше филология , история ,туризъм за младежи до 29 год. Проект Младежка заетост

1 медицинска сестра

4 инженер на смени-висше образование, английски език, на три смени

4 електротехник – висше, средно, електротехника, на три смени

4 началник смяна – висше, на три смени

1 медицинска сестра

½ учител по руски език 

1 учител по философия – лектор 324 часа 

1 учител , прогимназиален етап по история- 208 часа

1 учител , прогимназиален етап -география  и икономика 5-7 клас 174 часа

1 учител , прогимназиален етап -физика и астрономия – 7 клас – 54 часа

1 учител , прогимназиален етап- музика- 190 часа

1 учител, прогимназиален етап- изобразително изкуство – 5-7 клас 190 часа„

1 учител , прогимназиален етап-технология и предприемачество- 5-7 клас 138 часа

½ длъжностно лице по защита висше, спец. Право

1 учител по практическо обучение, спец. Туризъм

1 оперативен счетоводител, висше счетоводство, работа с офис пакет

Работни места за специалисти с полувисше и средно специално образование

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование

5 шофьори, кат. Д

2 работник, кухня

2 готвач

4 работник в стопанство

1 поливач

1 кофражист

1 арматурист

1 заместник управител – средно по график , опит в ръководството на хора

2 продавач- консултант

2 работник в сладкарско производство

1 работник, поддръжка на сгради

2 оператор автоклав

5 манипулант в промишлеността, основно образование

1 помощник готвач

БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ

ул." Орфей " № 14

Работни места за лица с висше образование:

1 шофьор тежкотоварен автомобил зеленчукови консерви1 учител-лектор по информационни технологии-70ч/г

1 учител-лектор по география и икономика/ лекторски час 123ч/г

1 учител-лектор по биология и химия, човек и природа/ лекторски час 139ч/г

1 учител-лектор по музика/ лекторски час 136ч/г

1 учител математика, физика, технологии и предприемачество

2 учител по информационни технологии

1 учител по математика

1 учител по Английски език

1 учител по БЕЛ

1 учител, начален етап на основното образование

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-АЕ

1 учиел, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапт- ФВС

1 учител по математика и ИТ

1 учител ЦОУД, прогимназиален етап

1 учител-лектор по география

1 учител-лектор по музика

1 инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи

1 учител-детска градина

1 технолог, производство 

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

4 оператор, преса

11 общ работник

2 продавач-консултант

8 лични асистенти

1 шофьор лекотоварен автомобил

1 работник, животновъд- дояч

6 работник, консервна фабрика

Филиал Садово

1 готвач

4 машинен оператор, преса за гладене

2 контрольор, качество

5 оператор, производствена линия

2 асистент, офис

10 монтажник, изделия от пластмаса

5 работник, сглобяване на детайли

5 пакетировач

1 водач, електрокар

5 зареждач