„Електроразпределение Юг” ЕАД пусна обществена поръчка за рекламна дейност за внушителните 8,5 млн. лева без ДДС.  Предметът на процедурата е „Планиране, оформление и осъществяване на рекламни дейности – производство, създаване, медия планиране и медия купуване”. Тя е за нуждите на трите фирми на австрийското дружество – „Електроразпределение Юг” ЕАД, „ ЕВН България Електроснабдяване”  ЕАД и „ЕВН България Топлофикация”  ЕАД.

Срокът на договор е за 36 месеца, като може да се удължи два пъти с по 12 месеца, ако средствата не са изчерпани през първия период.

От ЕРП-то са решили да пуснат поръчката на договаряне с предварителна покана за участие, като при предварителния подбор са изкарани две компании. Едната е „Гътс Анд Брейнс ДДБ” ООД на гръцкия медиен предприемат Ангелос Парасхакис, който през последните 5 години е обслужвал „Електроразпределение Юг” ЕАД за реклама, като стойността на договора е бил 4 млн. лева.

Другата фирма е  „Хюман Адвъртайзинг” ООД, чийто управител и водещ съдружник е Константин Трендафилов, известен като Папи Ханс.  Освен като певец, той е известен и с работата си в рекламния сектор.

Двете фирми трябва да представят своите оферти, а дружеството да избере изпълнител за обслужване.

В предметна на поръчката е разработването на комуникационни кампании, свързани с концепции за реклама, текстове в социалните мрежи и пресата, оформление на телевизионни и радио реклами, уеб банери и други.

Също така медийно планиране и консултиране – предложения за медиен микс за популяризиране на дадена кампания, разпределяне на медиен бюджет, договаряне на тарифи с медийни предприятия, както и осъществяване на контрол за цялостната медийна политика.