Бившият шеф на здравеопазването в мандата на Здравко Димитров в Община Пловдив – д-р Калин Калинов ще поеме нов пост. Той е единственият, който е подал документи и е одобрен за конкурса за контрольор на най-голямата общинска болница МБАЛ „Св. Пантелеймон“.

В началото на мандата той бе освободен от дирекция „Здравеопазване“, а след това за кратко бе контрольор в другата общинска болница МБАЛ „Св. Мина“. Той обаче бе освободен от поста от директора Мария Горева.

От Община Пловдив обявиха допуснатите кандидатите за други 5 лечебни заведения, като конкурсите са за общо 14 общински фирми.

На най-печелившото лечебно заведение към Община Пловдив – „Комплексен онкологичен център“ допуснат е Стефан Павлов. В  "Център за кожно-венерически заболявания - Пловдив” ЕООД също само един кандидат е подал документи – Кристина Халчева.  Комисията, начело със зам.-кмета Иван Стоянов, ще препитва Никола Лилков за МБАЛ „Св. Мина“. Единственият кандидат за контрольор на Спортния диспансер е Ели Копаранова.

В „Центъра за психично здраве“ до финала са стигнали двама – Даниел Макенян и Димитър Згуров.

Всеки един от контрольорите получава на месец възнаграждение, което се равнява на три минимални работни заплати или 2799 лева на месец.

Сред изискванията са такива за висше образование "магистър“ по медицина, икономика или право; най-малко 5 (пет) години професионален опит; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество; да не са в роднинска връзка с някой от ръководството на лечебното заведение и други.