Проблемът с нерагламентираните сметища в Пловдив обикновено се свежда до ромските махали, но новоизградените квартали на града също не рядко се сблъскват с подобен род неприятности. Причината най-често е струпването на множество нови кооперации, които се обслужват от малък на брой контейнери, както и много на брой ремонти, които се извършват  по едно и също време в една и съща сграда, а строителните отпадъци неправилно се изхвърлят в контейнерите за битови такива. 

Един подобен казус от ул. "Остромила" № 67 достигна и до Пловдивския районен съд. Мъж бил глобен с 300 лева по Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив, след подаден сигнал до ОП „Чистота”, че на мястото се изхвърлят нерегламентирано отпадъци. На място бил изпратен екип да наблюдава и на 18.12.2023 г. около 18:40 часа, било констатирано, че от лек автомобил мъж изхвърлил извън съдовете за смет, строителни отпадъци - гипсокартон и найлони.

По свидетелски показания му бил съставен акт, но той отказал да го подпише като посочил, че в него „всичко е лъжа“. Подал и писмени възражения. Магистратите разгледали доказателствата по делото и установили, че  на видеозапис се вижда как мъжът хвърля малък предмет към образуваната вече купчина с отпадъци, което парче обаче се връща към него, отместено от движението на въздуха. Тоест, в случая този предмет няма как да е бил гипсокартон, тъй като за последния е  известно, че има достатъчна тежест, за да не бъде отместен от най-лекия полъх, се казва в мотивите на съда за решението. На записа липсват и доказателства, че мъжът изхвърля найлони, а освен това не се вижда проверяващите да се легитимират.

Поради тези причини съдът отменил глобата на пловдивчанина. Вместо това Община Пловдив трябва да заплати 400 лева, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Административен съд - Пловдив.