Две софийски компании са подали оферта за реконструкцията на бул. „Хаджи Димитър” от ул. „Царевец” до Коматевския възел. Поръчката бе спряна заради две жалби. КЗК отхвърли едната жалба, а другата бе изтеглена от подалата оплакване  компания. Тя бе от „Тес канстръкшън груп” ,която е собственост на Бончо Бонев. Друга негова компания – „Парсек груп” е подала оферта за реконструкцията на улицата.

Консорциум с две софийски фирми е другият участък в процедурата – обединение между „София асфалт” и „Вейл конструкции”, като вторият партньор е водещият.

До месец комисията може да приключи работа, а ако няма жалби да се подпише договор.

Поръчката е с прогнозна максимална стойност 4 500 000 лева с ДДС, като срокът за изпълнение е 240 календарни дни. Въвеждането в експлоатация на завършения обект трябва да стане не по-късно от 30 ноември 2023 година. Обектът е част от 40-милионния заем на Община Пловдив.

В обхвата на поръчката влиза подмяната на досега съществуващата паважна настилка с асфалтова, подмяна на тротоарите, изграждане на джобове за контейнери за смет, поставяне на антипаркинг колчета, подмяна на тръбопровод, подмяна на канализация, изграждане на велоалея, подмяна на уличното осветление с LED , поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.