Стартираха процедурите за цялостно решаване на проблемите на Брестовица, свързани със замърсената вода във водопреносната мрежа. Припомняме, че в пловдивското село бе обявено бедствено положение заради наднормени количества манган в питейната вода, които на практика я правиха негодна за употреба

Проблемът бе констатиран в началото на 2020 година след вземане на проби от подземните води, които се използват за питейно-битово водоснабдяване на Брестовица. Тогава „ВиК” ЕООД Пловдив възложи извършване на проучване за установяване на генезиса на настъпилите изменения в качествата на подземните води в района на водоизточниците, както и за определяне на подходящи начини и решения за отстраняване и ограничаване на развитието на тези процеси.

Процедурата, която ще позволи жителите на Брестовица да имат траен и сигурен достъп до кристално чиста питейна вода, е разделена в два основни етапа

На първо време е стартирана работа по дублиране на трите броя тръбни кладенци за питейно-битово водоснабдяване, за да може да се ликвидират съществуващите. Новопроектираните тръбни кладенци ще дублират досега действащите водоизточници при ПС ’’Брестовица-Кадиево”- ТК-2, ТК-3 и ТК-4. Инвестиционното предложение и цялата подробна документация по него е входирано от ВиК-Пловдив пред РИОСВ, а дейностите по дублиране на сондажите ще се извърши изцяло със средства на водопреносното дружество - около 120 хиляди лева.

 Проектът е с много спешен порядък, като срокът му за реализация е края на месец март

"Целта на дублиращите сондажи е бързо доставяне на чиста вода от друг водоносен хоризонт и този дейност вече е стартирана. Това обаче е временно решение, тъй като рано или късно има опасност да бъде замърсен. Според доклада на експертите такъв риск за повторно замърсяване е прогнозиран в диапазон от 3 до 5 години. Трайното решение на въпроса с водоснабдяване на Брестовица е това, което сега ще направим - възлагаме инженерингово решение, т.е. проектиране и изграждане на нов довеждащ водопровод от помпената станция "Брестовица-1" през "Брестовица-2", до "Брестовица-3" или с други думи до водоемите, захранващи селото", обясни за TrafficNews главният инженер на ВиК-Пловдив Антон Гълъбов.

Довеждащият водопровод е с диаметър ф300 и е дълъг около 8,5 км. 

Другата част от втората фаза е пълната подмяна на цялата вътрешната разпределителна мрежа в селото, която е с дължина 24 км. Освен нея ще бъдат подменени и още 12 километра отклонения, обслужващи всички абонати в селото. 

"Дейностите по това инженерингово възлагане, чиято процедурата стартира сега, трябва да бъдат финализирани в следващите 1 година и половина до 2 години", посочи инж. Гълъбов. 

Успоредно с тези етапи ще тече и саниране на сградения фонд на всички помпени станции по тази деривация по трите ѝ стъпала. Ще се изградят нови огради по санитарно-охранителните зони, в което се включва и поставяне на видео наблюдение на всички тях, ново помпено оборудване на помпените станции и изграждане на нов водоем на "Брестовица-2" с капацитет 100 кубика. 

Всички процедури по втория етап ще се финансират от Българския ВиК холдинг или Министерство на регионалното развитие и благоустройството.  Прогнозната стойност за проектантска и строителна дейност на съоръженията е близо 22 милиона.

Бойко Борисов в Брестовица: Трябва да запазим и лозята, иначе ще ни избият с камъниПремиерът инспектира изграждането на дублиращи кладенци в селото