До 31 март хората, болни от Ковид, и тези под карнтина трябва да подадат в общинската администрация заявления, че ще гласуват с подвижна урна. За да се сформира такава секция, е нужно да има поне 10 заявления от избиратели. Това съобщи говорителят на ЦИК Димитър Димитров.

Хората, които са под карантина, могат да подадат заявление в общината по постоянен или настоящ адрес. Това може да стане по 4 начина - саморъчно подписано заявление, чрез пълномощник (без да е необходимо да е нотариално заверено), по пощата или факс, по имейл или чрез електронно заявление.

Димитров уточни, че не е нужно избиратели да удостоверяват по някакъв начин, че са под карантина. Той обясни още, че към момента не може да посочи прогнозен брой на мобилните секции за карантинирани, както и колко такива избиратели ще може да посети в изборния ден една такава комисия.

„Справките се прилагат към решението, с което се образува секцията. Обратната връзка, органът, който образува секциите и назначава секционната комисия, е длъжен по телефона или по електронна поща да уведоми избирателя, че ще бъде посетен от тази мобилна избирателна комисия.

Ваксинирането на членовете на секционните комисии вече тече, като някои общини са поели инициатива да информират тези членове по телефон или със съобщение, че могат да се ваксинират срещу коронавирус, ако пожелаят, обясни Димитър Димитров.