Ден на отворените врати ще се проведе в трите зелени класни стаи в  НУ "П. Р. Славейков"   в район „Източен“ на 19 май.  Ще бъдат проведни учебни занятия по  предметите „Математика“, „Човекът и природата“ и „Човекът и обществото“ в трети и четвърти клас.

На събитието ще присъства и кметът на район „Източен“ Иван Стоянов, с чието основно съдействие се изградиха трите зелени класни стаи. Ще бъде представен отчет за извършените дейности до момента по отношение на зелената система в района, както и предстоящите намерения, свързани с опазване на околната среда, повишаване на качеството на атмосферния въздух и изграждането на добра градска среда за жителите на район „Източен“.